Planetárium Cheb

Učivo o vesmíru všechny žáky vždy velmi baví. Ani u našich páťáků to nebylo jinak. V souvislosti s tímto tématem prožili krásné projektové dny, které jsme završili návštěvou Planetária Gymnázia v Chebu. Zde měli žáci možnost zapojit se do programu „Země ve vesmíru“. Utřídili si základní poznatky o Zemi a sluneční soustavě. Nejvíce je zaujala projekce noční oblohy a simulovaná zatmění Měsíce a Slunce. Až bude tepleji, mají děti přislíbeno, že navštívíme Hvězdárnu v K. Varech.
I na tuto akci se společně těšíme.
Třídní učitelky 5. tříd