Centrum kolegiální podpory

CKP – vzdělávání žáků se SVP

Již druhým rokem spolupracujeme s Ústavem speciálně pedagogických studií UP Olomouc a ZŠ 1. Máje, Karlovy Vary, p.o. – Centrum kolegiální podpory (CKP) – vzdělávání žáků se SVP – škola je partnerem v projektu. Cílem je vytvořit síť škol regionu, které budou spolupracovat v oblasti společného vzdělávání (žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). CKP je zajištěno personálně dvěma pedagogy (ředitel, učitel) se zkušenostmi se vzděláváním žáků se SVP (organizační i faktické)
CKP zajišťuje prostor ke sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky, apod. Setkání se uskutečňují jednou měsíčně.