Projekt s SPŠ Ostrov

Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

Od dubna 2018 spolupracujeme se SPŠ Ostrov na projektu Inženýr JUNIOR. V období od dubna do června probíhala na škole v Ostrově příprava našeho pedagoga na odučení odborné lekce v příštím školním roce, kdy se budou projektu účastnit žáci 8. tříd. Témata budou zaměřena na témata:

1)ICT

2)CNC stroje

3) 3D tisky

4) Elektrotechnika

5) Autoobor

Po úspěšném absolvování všech 5 lekcí získají žáci titul Inženýr Junior.

Během projektu je zajištěna SPŠ Ostrov pro žáky doprava a občerstvení.