Přednáška na Den Země

V rámci Dne Země proběhla v pondělí 29. dubna pro všechny třídy naší školy výchovně vzdělávací přednáška NEPZ (nejbohatší ekosystémy planety Země). Přednáška nabídla unikátní záběry a netradiční pohled na život divokých zvířat, včetně etiky a výuky v souvislostech o environmentální problematice současnosti. Přednášky podporují terénní projekty na ochranu nejohroženějších druhů zvířat planety Země. Lektoři jsou lidé přímo z terénu, kteří pracují na mezinárodně úspěšných projektech Green Life, Blue Life a Oko Země.

Velikonoce se školou

Na škaredou středu proběhl v naší škole velikonoční projekt. Žáci 1. stupně se však v letošním roce neseznamovali jen s českými tradicemi, ale i s těmi anglickými. Při této příležitosti tak zjistili, jak se Velikonoce slaví ve Velké Británii, seznámili se s novou slovní zásobou a naučili se anglickou písničku i choreografii. Děti si prošly celkem šesti stanovišti a celou akci završil tzv „Egghunt“ – tedy hledání barevných velikonočních vajec, na jehož konci na zúčastněné čekala sladká odměna.

Žáci 2. stupně měli možnost výběru mezi 9 dílnami, které si pro ně připravili jednotliví vyučující. Mohli si tak připomenout, proč Velikonoce slavíme, jaké zvyky a tradice s nimi souvisí. Dozvěděli se také, jak svátky jara probíhají v jiných zemích, mohli si vyrobit velikonoční dekoraci, v učebně chemie provést pokusy s vajíčkem či se v tělocvičně rozpohybovat při aktivitě Chyť vajíčko.

Den s Andersenem

29. 3. jsme pro druháky a třeťáky připravili projektový Den s Andersenem. Děti jsme rozlosovali do skupin, které procházely stanovišti, na kterých se setkaly s panem Andersenem, poslouchaly jeho pohádky, plnily jeho úkoly, malovaly obrázky a vytvářely vlastní pohádkové tablo. Velký úspěch měly sportovní soutěže, které pro své mladší kamarády připravili v tělocvičně žáci z 9. A.

Za splnění úkolů a soutěží získávali žáci indicie do pracovního listu i Andersenovy mince. Za ty si na konci projektu mohl každý nakoupit v pohádkovém krámku dobroty. Akce se povedla a děti si ji užily plnými doušky.

Zápis do 1. třídy

Ve středu 10.4. 2019 proběhl na naší škole Zápis dětí do 1. třídy, ke kterému se dostavilo 40 budoucích prvňáčků, z toho 9 zákonných zástupců zažádalo o odklad školní docházky pro své dítě.

Děkujeme všem za důvěru, kterou nám projevili, když při výběru školy pro své dítě zvolili naši základní školu.

Mgr. Denisa Slavíková

Becherova vila

Žáci 1. třídy navštívili Becherovu vilu, kde vyráběli přáníčka ke Dni matek a zároveň si prohlédli výstavu fotografií, které vypadaly jako malované obrazy. Moc se nám zde líbilo.

ZAPOJENÍ DO ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE

My – žáci 3. A jsme se už potřetí zapojili do čtenářské soutěže Zlaté dítě. V soutěži jde o to přečíst ve třídě některou z oceněných dětských knih a pomocí fotodokumentace dokázat, jak jsme s ní dále pracovali. Tentokrát jsme si vybrali knihu Můj stát od Martina Velíška a Milana Starého. Pracovali jsme s ní celý půlrok v rámci projektu Máme rádi Česko.
Výsledkem je tento videoklip ke knize i s vlastní písničkou.