Den s Andersenem

29. 3. jsme pro druháky a třeťáky připravili projektový Den s Andersenem. Děti jsme rozlosovali do skupin, které procházely stanovišti, na kterých se setkaly s panem Andersenem, poslouchaly jeho pohádky, plnily jeho úkoly, malovaly obrázky a vytvářely vlastní pohádkové tablo. Velký úspěch měly sportovní soutěže, které pro své mladší kamarády připravili v tělocvičně žáci z 9. A.

Za splnění úkolů a soutěží získávali žáci indicie do pracovního listu i Andersenovy mince. Za ty si na konci projektu mohl každý nakoupit v pohádkovém krámku dobroty. Akce se povedla a děti si ji užily plnými doušky.

Zápis do 1. třídy

Ve středu 10.4. 2019 proběhl na naší škole Zápis dětí do 1. třídy, ke kterému se dostavilo 40 budoucích prvňáčků, z toho 9 zákonných zástupců zažádalo o odklad školní docházky pro své dítě.

Děkujeme všem za důvěru, kterou nám projevili, když při výběru školy pro své dítě zvolili naši základní školu.

Mgr. Denisa Slavíková