Zápis do 1. třídy

Ve středu 10.4. 2019 proběhl na naší škole Zápis dětí do 1. třídy, ke kterému se dostavilo 40 budoucích prvňáčků, z toho 9 zákonných zástupců zažádalo o odklad školní docházky pro své dítě.

Děkujeme všem za důvěru, kterou nám projevili, když při výběru školy pro své dítě zvolili naši základní školu.

Mgr. Denisa Slavíková