DRUŽINA

Školní družina – informace

Formuláře, které jsou důležité vyplnit pro přijetí žáka do ŠD:

Zápisní lístek – přihláška do ŠD – vyplňuje se vždy na jeden školní rok, v zájmu Vašeho dítěte uveďte všechny jeho zdravotní problémy (omezení, nemoci, léky, alergie, ….)

Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školy či ŠD jinou osobou

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD na zájmové kroužky

Povolení samostatného odchodu žáka ze ŠD 

 • Provoz ranní školní družiny je od 6:00 do 7:40 hodin, odpolední od 11:40 do 16:00 hodin.
 • Rodiče zodpovídají za příchod dětí do ranní družiny, informují vychovatelku telefonem do třídy o příchodu svého dítěte.
 • Pro docházku do školy slouží dětem čipy, kterými si každý den evidují příchod a odchod.
 • Čipy slouží také ve školní jídelně při vydávání obědů.
 • Školní družina je určena pro žáky od 1. do 5. ročníku. Přijímání žáků a provoz ŠD se řídí Vnitřním řádem školní družiny.

Odchody dětí ze ŠD

 • Rodiče si mohou vyzvednout své dítě po vyučování před budovou školy, po obědě u školní jídelny, nebo až ve 14:45 hodin v příslušném oddělení ŠD. V době od 13:00 do 14:45 hodin jsou děti většinou mimo budovu školy. Při mimořádných odchodech odchází dítě z družiny pouze na písemné vyzvání rodičů, které odevzdá vychovatelce. Neakceptujeme uvolňování dětí po telefonu nebo zasláním SMS.
 • S dítětem čekáme až do Vašeho příchodu. Prosíme vás, abyste k tomu vedli i své děti. Toto opatření vyplynulo z provozu naší družiny a opravdu se nejedná o neochotu či nevstřícnost z naší strany, snažíme se tímto zajistit bezpečnost vašich dětí.
 • Při odchodu je dítě předáno pouze osobám uvedeným v zápisním lístku a na zmocnění, nebo na základě jiného vyrozumění rodičů. Dítě nesmí být vydáno jiným osobám.
 • Dítě odchází samo, pokud rodič udělí písemný souhlas k samostatnému odchodu.
 • Pokud dojde k případnému nevyzvednutí dítěte do ukončení provozní doby ŠD, povinností vychovatelky je informovat rodiče telefonicky. V případě selhání vychovatelka informuje ředitelku školy, při opakovaných selháních MěÚ odbor soc. věcí OSPOD /odbor soc. práv. ochrany dětí/.

Platby za školní družinu

 • Poplatek za ŠD činí měsíčně 120,- Kč. Poplatek je splatný pololetně na účet

č. 115-7562940207/0100 v těchto termínech:

 • Poplatek za září – leden     částka 600,- Kč            úhrada do konce září
 • Poplatek za únor – červen  částka 600,- Kč            úhrada do konce ledna

Variabilní symbol pro Vaše dítě bude přidělen na začátku školního roku.

Vhodné věci do družiny

 • starší věci na převlečení (tepláky, sportovní boty na ven, případně náhradní spodní prádlo a ponožky), tyto věci si děti uloží do skříňky na chodbě, doporučujeme všechny věci označit jménem
 • látkový vak na záda, nebo malý batůžek, děti v něm nosí na vycházku pití a klíčenku
 • jedno balení papírových kapesníků, tekuté mýdlo, šťáva

Kontakty na vychovatelky:

 1. ŠD Dana Teuchertová 776 433 384      email: d.teuchertova@zsnovarole.cz
 2. ŠD Iva Botková 774 818 749               email: i.botkova@zsnovarole.cz
 3. ŠD Iveta Maxová 735 170 540             email: i.maxova@zsnovarole.cz
 4. ŠD Marie Viceníková 734 838 728        email: m.vicenikova@zsnovarole.cz