DRUŽINA

Vnitřní řád ŠD 2018-19

Školní družina – informace ke školnímu roku 2018/2019

 • Provoz ranní školní družiny je od 6:00 do 7:40 hod., odpolední od 11:40 do 16:00 hodin.
 • Rodiče zodpovídají za příchod dětí do ranní družiny, informují vychovatelku telefonem do třídy o přítomnosti svého dítěte ve školní budově.
 • Školní družina je určena pro žáky od 1. do 5. ročníku. Přijímání žáků do družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny.
 • Zápisní lístek = přihláška do družiny, vyplňujte pečlivě, v zájmu Vašeho dítěte uveďte všechny jeho zdravotní problémy (omezení, nemoci, léky, alergie, ….). Je nutné vyplnit na zadní straně zápisního lístku dobu odchodů dětí ze školní družiny v jednotlivých dnech, osoby, které jsou oprávněny dítě vyzvednout. Ty budou zároveň uvedeny na zmocnění k vyzvedávání žáka, které dítě obdrží ve škole.

Odchody dětí ze ŠD

 • Rodiče si vyzvednou své děti po obědě, nebo až v 14:45 hodin. V době od 13:00 do 14:45 hodin jsou děti většinou mimo budovu školy.
 • Ve zcela výjimečných případech je možné vyzvednout děti mimo stanovenou dobu po domluvě s vychovatelkou a pouze osobně, nebo pověřenou osobou.
 • Dítě odchází samo pouze tehdy, pokud je to uvedeno v zápisním lístku.
 • Při mimořádných odchodech odchází dítě z družiny pouze na písemné vyzvání rodičů, které odevzdá dítě vychovatelce.
 • Dítě nelze uvolnit po telefonu ani zasláním SMS.
 • Dítě lze vyzvednout na základě písemného sdělení po vyučování v budově školy – přízemí od třídního učitele, po obědě přímo před budovou školní jídelny. Dítě bude čekat až do Vašeho příchodu. Prosíme Vás, abyste k tomu vedli i své děti. Toto opatření vyplynulo z provozu naší družiny a opravdu se nejedná o neochotu či nevstřícnost z naší strany, snažíme se tímto zajistit bezpečnost Vašich dětí.
 • Dítě je při odchodu předáno pouze osobám uvedeným v zápisním lístku a na zmocnění, nebo na základě jiného vyrozumění rodičů. Dítě nesmí být vydáno jiným osobám.
 • Pokud dojde k případnému nevyzvednutí dítěte do ukončení provozní doby ŠD, povinností vychovatelky je informovat rodiče telefonicky. V případě selhání vychovatelka informuje ředitelku školy, při opakovaných selháních MěÚ odbor soc. věcí OSPOD /odbor soc. práv. ochrany dětí/.

Platby za školní družinu

 • Poplatek za ŠD činí měsíčně 120,- Kč. Poplatek je splatný pololetně na účet

č. 115-7562940207/0100 v těchto termínech:

 • Poplatek za září 2018 – leden 2019     částka 600,- Kč                  úhrada do 20. 9. 2018
 • Poplatek za únor 2019 – červen 2019 částka 600,- Kč                  úhrada do 25. 1. 2019

Vhodné věci do družiny

 • Malý ručník (věšák u umyvadla ve školní družině)
 • Starší věci na převlečení (tepláky, sportovní boty na ven, případně náhradní spodní prádlo a ponožky). Doporučujeme všechny věci označit příjmením a uložit do skříňky v přízemí školy.
 • Prosíme o balení papírových kapesníků, sirup, tekuté mýdlo.

Kontakty na vychovatelky:

 1. ŠD Dana Teuchertová 776 433 384               2. ŠD   Iva Botková    774 818 749
 2. ŠD Iveta Maxová 735 170 540               4. ŠD   Marie Viceníková        734 838 728

Celoroční plán školní družiny 2016/2017:

celorocni-plan-sd-novy