PREVENCE

Desatero pro primární prevenci

Naše základní škola se zapojila do projektu Spolku Presafe podporovaného MŠMT s názvem Desatero pro primární prevenci. Během několika vyučovacích hodin žáci zhlédnou videa zaměřená na problematiku nikotinismu, stalkingu, alkoholu, drog, šikany, sebepoškozování, poruch příjmů potravy aj. Následovat bude sdílená reflexe a součástí projektu spolku Presafe je též vyplnění online kvízu. 

Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table