Organizace začátku školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 začíná pro žáky 3. září v 8 hodin.

První školní den budou mít všichni žáci jen 1 vyučovací hodinu.

V pondělí 3. září bude oběd vydáván od 11 do 12 hod.

Družina bude v provozu od úterý 4. září 2017.

4. září (úterý) bude mít 1. stupeň 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin a 1. třídy 2 vyučovací hodiny.

Webová aplikace Bakaláři je v provozu, kromě modulu rozvrh a třídní kniha (ty budou nahrány během několika dní).