ZÁPIS 2024

Zápis do první třídy 2024 – dokumenty.

Žádost o přijetí do 1. třídy 

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

Zápisní list-příloha k žádosti