ZÁPIS 2023

Zápis do první třídy 2023 – dokumenty.

Žádost o přijetí do 1. třídy 2023

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky (2)

Zápisní list-příloha k žádosti (1)

ZÁPIS – plakát (1)