ZÁPIS

Zápis do první třídy 2022 – dokumenty.

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

Žádost o přijetí do 1. třídy 2022

Zápisní list-příloha k žádosti

ZÁPIS – plakát