Exkurze do Tábora

V rámci projektu Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol vyjely třídy 6.A a 6.B ve dnech 18. až 20. června do Tábora. Cílem bylo Husitské muzeum, Kozí hrádek a další pamětihodnosti v tomto historickém městě a v blízkém okolí. Cestovali jsme vlakem, přespávali na internátu v místní Střední škole a často chodili pěšky… někdy tak daleko (na Kozí hrádek a zpět = 14 km), až z toho byli někteří uchození a téměř i remcali. Husitské muzeum nezklamalo, vyzkoušeli jsme si boj na vozové hradbě, prohlédli dobové artefakty a popřemýšleli o kladech a negativech husitské epochy. Následovala prohlídka táborského podzemí, které je vskutku rozsáhlé, doslova podzemní labyrint. I cestování vlakem připomínalo trochu labyrint, ale nakonec jsme dorazili zpět do našeho rodného městečka.

Za třídy 6.A a 6.B sepsal M. Starý

Školanda na Šumavě

Týden od 16. 6. do 22. 6. 2019 jsme si užívali krásné přírody a čistého vzduchu v Hojsově Stráži na Šumavě. Měli jsme příjemné ubytování, vyšlo nám i krásné počasí. Na turistických výletech jsme nachodili kolem 70 km. Navštívili jsme Železnou Rudu, Černé a Čertovo jezero, zvládli jsme hřebenovou túru z Pancíře na Můstek, našli jsme skřítky v pohádkové zemi Brčálník a nechyběl ani výlet za Popelkou na Švihov. K tomu Dračí pětiboj, opékání buřtů a zpívání u táboráku, hry a soutěže se skřítky – prostě pravá školandová zábava. Byly to pro nás vlastně takové prázdniny nanečisto.                            žáci 3. A + M. Dušková

4. A na Varybě

Při plánování „VARYBY“, turistického putování po Karlových Varech, nám předpověď počasí přála krásný den bez deště. S přiblížením data výletu, 26. června 2019, teploty v Čechách stoupaly. Plánovaný čas odjezdu byl naštěstí určen na 6.45 hodin a tak se nám povedlo být na startu putování již v 8 hodin.

V letošním roce je začátek u 14. karlovarského minerálního pramene Štěpánka, v altánku Aloise Kleina, pokračuje kolem sochy Ludwiga Van Beethovena, sochy Bedřicha Smetany, busty Johanna Wolfganga von Goetha, směrem ke Grandhotelu Pupp, přes Sady Karla IV., kolem lavičky Václava Havla a stromu Olgy Havlové. Tam si ve stínu stromů udělaly děti piknik a snědly část svých svačin.

Posilněni jsme pokračovali kolonádou k Muzeu voskových figurín až do Dvořákových sadů, kde byla další svačinová zastávka. Přípravy na 54. MFF v Karlových Varech vrcholily a tak jsme měli možnost pozorovat instalaci uměleckých soch znázorňující pomocníky, kteří měli ruce až na zem z nošení zavazadel návštěvníkům.

Společné vyplňování kvízů a tajenky jsme dokončili ve Smetanových sadech u Alžbětiných Lázní. Vyzvednutí odměny za vyplněnou tajenku a nákup zmrzliny a ledové tříště bylo pro všechny žáky očekávanou a uspokojující odměnou.

Výlet se všem zúčastněným moc líbil.

Tř. uč. M. Voláková

Platba obědů – trvalý příkaz – září 2019 – platba předem

Platba obědů – trvalý příkaz – září 2019 – platba předem

ŠJ – číslo účtu: 115-7562860207/0100

variabilní symboly zůstávají všem stejné..

Datum strhávání: k 20. dni v měsíci

Příkaz vystavit od: 20. srpen (první platba) do 20. květen (poslední platba)

7 – 10 let                500,- Kč/měsíc      

11 – 14 let a 15 + / 550,- Kč/měsíc

zaměstnanci            570,-/měsíc  

cizí strávníci         1500,-/měsíc

Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného.

Průkazky možno vyzvednout poslední týden v srpnu.

Dítě bude po zaplacení přihlášeno od pondělí 2. září, pokud chcete dítě přihlásit později, je nutné to nahlásit osobně, nebo telefonicky.

Se strávníky, kteří nemají zaplaceno na nový měsíc, nemohu počítat dopředu!

Stužkovaná

Stužkovaná, tradiční rozloučení s vycházejícími žáky, se letos uskutečnila 27. 6. v sále KD Nová Role.

Mezi pozvanými nechyběli zástupci zřizovatele, vedení školy, třídní učitel, ostatní pedagogové a samozřejmě rodinní příslušníci absolventů. Všichni si spolu s deváťáky zavzpomínali na léta v naší škole, na veselé i smutnější příhody, na všechno, co spolu prožili.

Přejeme hodně štěstí na středních školách i v životě!

Den IZS

Dne 7. 6. 2019 proběhl v naší škole projektový den Integrovaného záchranného systému.

Na úvod učitelé poučili žáky ve svých třídách o všech možných nebezpečných situacích a rizicích s nimi souvisejícími. Zároveň žáky poučili, jakým způsobem na ně reagovat.

V 8:30 byl na naší škole vyhlášen požární poplach. „Hořelo” v budově druhého stupně a byla provedena evakuace školy. Žáci během evakuace procházeli hustým dýmem. Dva žáky dým zmátl a zůstali ve škole.

Po vyklizení celé školy zjistila paní ředitelka počty žáků. Při tom bylo zjištěno, že dva žáci chybí.

Hasiči přijeli krátce poté, co žáci vyšli z budovy a začali s „hašením“. Žáci měli také možnost vidět v akci hasicí techniku i hasiče, kteří lezli do školy po požárním žebříku. Ti žáci, kteří zůstali v budově školy, byli nalezeni –  „zachráněni“.

Poté se celá škola přesunula do areálu zdejšího koupaliště, kde ve spolupráci s DDM a Technickými službami Nová Role vznikla jednotlivá stanoviště.

Na úvod proběhla ukázka dobrovolných záchranářů, kteří ukazovali dětem, jak se zachovat pokud budou svědky dopravní nehody, konkrétně pak cyklisty s automobilem. Ukázka byla velice autentická a dobře zpracovaná. Myslím, že si každý žák uvědomil, jaké mu jako cyklistovi hrozí nebezpečí, a také jak je důležité používat při jízdě na kole helmu. Taktéž věřím, že pokud budou svědky podobné události, budou umět reagovat a třeba tím i zachránit lidský život.

Dále následovala ukázka policejního psovoda. Ten seznámil žáky s postupem při cvičení policejních psů, přičemž měli možnost vyzkoušet si „kousací“ oblek. Tedy oblek, na kterém se cvičí útok na člověka.

Po krátké přestávce se žáci i s učiteli rozešli na jednotlivá stanoviště dle určeného harmonogramu.

Zde si mohli prohlédnout policejní techniku, vyzkoušet si speciální brýle, které navozují stav opilosti či stav pod vlivem drog. Vytvořili si vlastní identiket s otiskem prstů a seznámili se s prací zásahových jednotek a jejich vybavením.

Dále měli možnost seznámit se s funkcí a prací Armády České republiky a vyzkoušeli si hledání předmětů „minohledačkou“.

Na následujícím stanovišti si mohli prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet si různé hasičské obleky a vybavení, které používají hasiči u zásahů. V neposlední řadě se také dozvěděli o různých situacích, ve kterých hasiči pomáhají a jak těmto situacím předcházet.

Dobrovolní záchranáři ukázali dětem, jak ošetřovat jednotlivá zranění a také si žáci mohli vyzkoušet oživování.

Jedním ze stanovišť byla také paní Kolářová se svou psí asistentkou Andělkou. Děti se tak seznámili s Canisterapií, jak se psi na takovou práci připravují a co vše toto povolání obnáší.

Celý den byl tak plný zajímavých informací. Naše škola by tímto chtěla poděkovat všem, bez kterých by tento den nemohl proběhnout. Za jejich účast, trpělivé vysvětlování a obětavou práci. Děkujeme Policii ČR –  zaměstnancům PČR v Nové Roli, Hasičskému záchrannému sboru –  dobrovolným hasičům zde v Nové Roli. Děkujeme profesionálním vojákům z Armády ČR, dobrovolným záchranářům a také p. Kolářové s Andělkou.