Platba obědů – trvalý příkaz – září 2019 – platba předem

Platba obědů – trvalý příkaz – září 2019 – platba předem

ŠJ – číslo účtu: 115-7562860207/0100

variabilní symboly zůstávají všem stejné..

Datum strhávání: k 20. dni v měsíci

Příkaz vystavit od: 20. srpen (první platba) do 20. květen (poslední platba)

7 – 10 let                500,- Kč/měsíc      

11 – 14 let a 15 + / 550,- Kč/měsíc

zaměstnanci            570,-/měsíc  

cizí strávníci         1500,-/měsíc

Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného.

Průkazky možno vyzvednout poslední týden v srpnu.

Dítě bude po zaplacení přihlášeno od pondělí 2. září, pokud chcete dítě přihlásit později, je nutné to nahlásit osobně, nebo telefonicky.

Se strávníky, kteří nemají zaplaceno na nový měsíc, nemohu počítat dopředu!