Den IZS

Dne 7. 6. 2019 proběhl v naší škole projektový den Integrovaného záchranného systému.

Na úvod učitelé poučili žáky ve svých třídách o všech možných nebezpečných situacích a rizicích s nimi souvisejícími. Zároveň žáky poučili, jakým způsobem na ně reagovat.

V 8:30 byl na naší škole vyhlášen požární poplach. „Hořelo” v budově druhého stupně a byla provedena evakuace školy. Žáci během evakuace procházeli hustým dýmem. Dva žáky dým zmátl a zůstali ve škole.

Po vyklizení celé školy zjistila paní ředitelka počty žáků. Při tom bylo zjištěno, že dva žáci chybí.

Hasiči přijeli krátce poté, co žáci vyšli z budovy a začali s „hašením“. Žáci měli také možnost vidět v akci hasicí techniku i hasiče, kteří lezli do školy po požárním žebříku. Ti žáci, kteří zůstali v budově školy, byli nalezeni –  „zachráněni“.

Poté se celá škola přesunula do areálu zdejšího koupaliště, kde ve spolupráci s DDM a Technickými službami Nová Role vznikla jednotlivá stanoviště.

Na úvod proběhla ukázka dobrovolných záchranářů, kteří ukazovali dětem, jak se zachovat pokud budou svědky dopravní nehody, konkrétně pak cyklisty s automobilem. Ukázka byla velice autentická a dobře zpracovaná. Myslím, že si každý žák uvědomil, jaké mu jako cyklistovi hrozí nebezpečí, a také jak je důležité používat při jízdě na kole helmu. Taktéž věřím, že pokud budou svědky podobné události, budou umět reagovat a třeba tím i zachránit lidský život.

Dále následovala ukázka policejního psovoda. Ten seznámil žáky s postupem při cvičení policejních psů, přičemž měli možnost vyzkoušet si „kousací“ oblek. Tedy oblek, na kterém se cvičí útok na člověka.

Po krátké přestávce se žáci i s učiteli rozešli na jednotlivá stanoviště dle určeného harmonogramu.

Zde si mohli prohlédnout policejní techniku, vyzkoušet si speciální brýle, které navozují stav opilosti či stav pod vlivem drog. Vytvořili si vlastní identiket s otiskem prstů a seznámili se s prací zásahových jednotek a jejich vybavením.

Dále měli možnost seznámit se s funkcí a prací Armády České republiky a vyzkoušeli si hledání předmětů „minohledačkou“.

Na následujícím stanovišti si mohli prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet si různé hasičské obleky a vybavení, které používají hasiči u zásahů. V neposlední řadě se také dozvěděli o různých situacích, ve kterých hasiči pomáhají a jak těmto situacím předcházet.

Dobrovolní záchranáři ukázali dětem, jak ošetřovat jednotlivá zranění a také si žáci mohli vyzkoušet oživování.

Jedním ze stanovišť byla také paní Kolářová se svou psí asistentkou Andělkou. Děti se tak seznámili s Canisterapií, jak se psi na takovou práci připravují a co vše toto povolání obnáší.

Celý den byl tak plný zajímavých informací. Naše škola by tímto chtěla poděkovat všem, bez kterých by tento den nemohl proběhnout. Za jejich účast, trpělivé vysvětlování a obětavou práci. Děkujeme Policii ČR –  zaměstnancům PČR v Nové Roli, Hasičskému záchrannému sboru –  dobrovolným hasičům zde v Nové Roli. Děkujeme profesionálním vojákům z Armády ČR, dobrovolným záchranářům a také p. Kolářové s Andělkou.