Kontrola nedoplatků za družinu!


Neuhrazený poplatek za školní družinu

Po provedení kontroly úhrad poplatků za školní družinu bylo zjištěno, že někteří zákonní zástupci k dnešnímu dni neuhradili poplatek 120,- Kč za měsíce září a říjen 2017.

Žádáme o úhradu poplatků za školní družinu na účet školy č.ú. 78-2495370247/0100, VS rodné číslo Vašeho dítěte a do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení Vašeho dítěte.

S pozdravem

 

Dana Teuchertová

vychovatelka ŠD

Školní družina bude o prázdninách zavřená

Informace školní družiny

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v době podzimních prázdnin ve dnech 26. 10. – 27. 10. 2017 nebude školní družina v provozu z důvodu malého zájmu o přihlášení dětí do školní družiny v době těchto prázdnin.

Dana Teuchertová

vedoucí školní družiny

 

V pondělí 16.10. vaříme s p. Křivohlavým:-)

Šéfkuchaři Bidvest ve Vaší kuchyni!

Dne: 16.10.2017

Vařit pro Vás bude náš tým kuchařek pod vedením šéfkuchaře:

                   

                  Jiří Křivohlavý

 

Podávat se bude Švédská kuchyně:

Švédská houbová polévka s krutony

Švédské masové kuličky, bramborová kaše, brusinky

Čaj divoká malina

 

Přejeme Vám dobrou chuť!

Třídní schůzky 2017/2018

Ve školním roce 2017-2018 budou dvě řádné třídní schůzky:

  1. 14. listopadu 2017 od 16 hodin
  2. 10. dubna 2018 od 16 hodin (zde ještě změna možná)

Případné mimořádné třídní schůzky mohou proběhnout jindy, dle potřeb pedagogů a rodičů.

Začátek školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 začíná pro žáky 4. září v 8 hodin.

V pondělí 1. září bude oběd vydáván od 11 do 12.15 hod.

Družina bude v provozu od úterý 5. září 2017.

 

Časový rozvrh na 1. školní týden:

Pondělí 4. září 1 vyučovací hodina
Úterý 5. září 1. třída – 2 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin
Středa 6. září 1. třída – 2 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin
Čtvrtek 7. září 1. třída – 3 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin
Pátek 8. září 1. třída – 4 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin

 

 

Družina 2017/2018

Zápis do družiny proběhne 4. září od 07:30 do 16:00 hod.

Cena družiny na 1 měsíc bude 120 Kč (samotná ranní družina 60 Kč).

Placení družiny převodem na účet školy.

Další informace viz vnitřní řád školní družiny v záložce Družina/Dokumenty.

Platba stravného 2017

Platba – trvalý příkaz – převod

  • prosím dodržujte termín placení obědů, a to k 20. dni v měsíci. Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného.
  • platby vystavujte – srpen až květen (platba předem)
  • variabilní symbol vaší platby je stejný po celou dobu školní docházky dítěte.

Se strávníky, kteří nemají zaplaceno na nový měsíc, nemohu počítat dopředu.

Rodiče, kteří platí inkasem, či převodem-trvalým příkazem, poprosím o přesný termín, od kdy nastoupí dítko ke stravování, nejlépe při výdeji průkazek.

Poslední týden v srpnu bude výdej průkazek – termíny upřesním.

Hasenpokal 2017

15. června 2017 proběhl tradiční turnaj Hasenpokal, tentokrát byla hostitelem naše škola a týmy z Breitenbrunnu a Toužimi přijely k nám. Soutěžilo se v obvyklých dvou disciplínách – přehazované a fotbalu. Bojují mezi sebou družstva složená z žáků 6. tříd. Našim děvčatům se v přehazované celkem dařilo, obsadila 2. místo, když podlehla Toužimi a porazila Breitenbrunn. Kluci sice bojovali, ale na lepší než 3. místo to nestačilo. Příští rok hostí Hasenpokal Goethe-Schule Breitenbrunn, tak doufáme, že konečně vyhrajeme.

Pro rodiče nových prvňáčků

Informace školní jídelny pro rodiče nových prvňáčků

Po celé prázdniny můžete své dítko přihlásit ke stravování.

Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou naleznete na stránkách školy v sekci “jídelna” Vyplněnou ji pošlete na emailovou adresu školní jídelny – jidelna@zsnovarole.cz – vyplňte i, kterou platbu preferujete.

Platba je možná převodem, či trvalým příkazem zálohově měsíc předem, nebo inkasem – měsíc zpětně inkasujeme za skutečně odebrané obědy – u této platby nevznikají přeplatky (jistina 700 Kč).

Veškeré info je na internetových stránkách školy.

Budeme se snažit odpovědět co nejdříve.

 

Přejeme hezké slunečné prázdniny 🙂

Kolektiv ŠJ

1 2 3 4 5