Pro rodiče nových prvňáčků

Pro rodiče nových prvňáčků:

 

Po celý červen můžete své dítko přihlásit ke stravování.

Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou naleznete na stránkách školy v sekci jídelna, nebo můžete zajít přímo do kanceláře ŠJ, která je otevřena 

Po – Pá 7.00 – 11.00 a 11.30 – 12.30 hod.

Platba je možná převodem, či trvalým příkazem zálohově měsíc předem, nebo inkasem – měsíc zpětně, inkasujeme za skutečně odebrané obědy – u této platby nevznikají přeplatky (jistina 700Kč)…..u vedoucí ŠJ dostanete variabilní symbol a veškeré info.

 

Přejeme hezké slunečné prázdniny.

 

                                                                          Kolektiv ŠJ

Dreierpack

Dreierpack – Krušné hory známé i neznámé

Naše škola vytvořila projekt, který je součástí několika let partnerské spolupráce se dvěma německými (Breitenbrunn a Nattheim) a jednou toužimskou školou. Projekt se jmenuje Dreierpack a letos má podnázev Krušné hory známé i neznámé. Nyní pořádáme tuto akci my, když předchozí roky ji měla na starosti vždy jedna z účastnických německých škol a škola z Toužimi. Projektu se účastní žáci ze 4. a 7. tříd s pedagogickým doprovodem v počtu 12 za každou školu. Vlastní akce probíhá mezi 4. a 7. červnem, všichni účastníci přitom bydlí v Beachcampu v Nové Roli a vycházejí či vyjíždějí odtud na různé akce. Účastníky čeká mj. návštěva podzemí vřídla, porcelánová školička, prohlídka Lokte, pěší cesta na Svatošské skály, celodenní akce v Horní Blatné a průběžně probíhající výtvarné dílny. Projekt z 85 % spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Společného fondu malých projektů v Euregiu Egrensis.

Omezení provozu školní jídelny

V době přerušení dodávky elektřiny, bude omezen provoz školní jídelny, a to takto:

  1. červen – pondělí

Gulášová polévka, chléb, ovoce, pití

  1. červen – úterý

Bageta, nebo obložená žemle, pití

  1. červen – středa

Rajská polévka, pečivo, révík, sušenka

 

Odhlášky na tyto dny přijímám do úterý 5.června – 12.00 hodin.

 

                                                                   Děkuji za pochopení

Dodatečné přijetí do 1. třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE,  příspěvková organizace

 

ČJ: ZŠ/414/2018                                                               V Nové Roli dne: 23. 05. 2018

 

Rozhodnutí

 

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2. písm. e) a §183 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

 

Vyhovuje žádosti o dodatečném přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

dítěti s kódem 103M2018

Předpokládaný počet dětí v 1. třídách bude po povolení odkladu 37.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, ke krajskému úřadu v Karlových Varech.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 23. 05. 2018

 

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

Informace ŠD

ŘEDITELSKÉ VOLNO    PÁTEK  18. 5. 2018

Školní družina nabízí rodičům v době ředitelského volna dne 18. 5. 2018 možnost zaopatření Vašich dětí.  Kapacita, která rozhoduje o provozu družiny v tento den, je minimálně 15 dětí. Závazné přihlášky a více informací obdržíte přímo ve školní družině u své vychovatelky.

Uzávěrka přihlášek v pondělí 14. 5. 2018

Vzhledem k malému počtu zájemců nebude družina v pátek 18. 5. 2018 v provozu!

Den Země

V úterý 24. dubna 2018 proběhl projektový den s názvem Den Země. Akce měla několik cílů, za prvé oslavit svátek naší rodné a nepostradatelné planety, za druhé umožnit setkání žáků všech tříd i jinak než jen před školou či v jídelně, a v neposlední řadě také zažít si i jiný než klasický typ výuky. Žáci druhého stupně pod vedením pedagogů a asistentů se rozdělili na 10 smíšených skupin/stanovišť, přičemž každá skupina měla připravenou pro deset tříd 1. stupně nějakou činnost, ať už fyzickou, výtvarnou či intelektuální. Třídy prvního stupně si postupně prošly všechna stanoviště, kde si mimo jiné zahrály soutěže s ekologickou tématikou, zasadily do květináčů z PET lahví rostlinky, poznávaly stromy, vytvářely Land art, třídily odpadky, filtrovaly špinavou vodu, zakopávaly odpadky, mikroskopovaly aj. Po skončení části stanovištní si několik žáků zkusilo zasadit dva ovocné stromky na naší zahradě. Na závěr se všichni vydali čistit město a jeho blízké okolí od odpadků. Akce se velmi vydařila a pochvalovali si jí jak žáci prvního, tak druhého stupně. Zde jsou fotografie z celé akce.

Zápis do 1. tříd – výsledky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE,  příspěvková organizace

 

ČJ: ZŠ/326/2018                                                               V Nové Roli dne: 26. 04. 2018

 

Rozhodnutí

 

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2. písm. e) a §183 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

 

Vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

V základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:  141A2018, 140B2018, 139C2018, 138D2018, 137E2018, 135G2018, 134H2018, 133I2018, 132J2018, 131K2018, 130L2018, 129M2018, 128N2018, 127O2018, 126P2018, 125Q2018, 124R2018, 123S2018, 122T2018, 120V2018, 119W2018, 118X2018, 117Y2018, 116Z2018, 114B2018,  113C2018, 112D2018, 111E2018, 110F2018, 109G2018, 108H2018, 106J2018, 105K2018, 104L2018, 101O2018.

 

Předpokládaný počet dětí v 1. třídách bude po povolení odkladu 37.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, ke krajskému úřadu v Karlových Varech.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 27. 04. 2018

 

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

Beseda s pracovníky věznice a trestanci

V rámci prevence patologických jevů proběhla 5. dubna 2018 beseda žáků 8. a 9. tříd s pracovníky věznice v Ostrově a dvěma vězni. Ti odvyprávěli posluchačům své velmi drsné životní příběhy a nabádali je, aby se snažili žít tak, aby neskončili jako oni. Většinu žáků celá beseda velmi zaujala a my doufáme, že si z ní vezmou co nejvíce ponaučení do svého života.

Zápis do 1. tříd 2018

Letos se zápis do 1. tříd uskuteční v úterý 17. dubna 2018. Rodiče přicházejte se svými budoucími prvňáky dle rozpisu, který visí ve školce. S sebou si přineste žádost o přijetí, přílohu žádosti o přijetí, rodný list dítěte, průkaz totožnosti. První dva formuláře jsou k dispozici na stránkách školy, případně na vyžádání v sekretariátu školy.

Den otevřených dveří 2018

V úterý 20. března proběhl dá se říci již tradiční Den otevřených dveří. Hojnost návštěvníků byla velká. Ačkoliv nemáme k dispozici žádnou přesnou statistiku, podle všech indicií a fundovaných odhadů dorazilo do školy okolo 150 návštěvníků. Čekalo je uvítání v podobě krátkého hudebního, tanečního a divadelního vystoupení a pak už následovaly návštěvy jednotlivých stanovišť, kde si pro ně žáci i učitelé připravili spoustu soutěží, hádanek, tvoření, kvízů a dalších na mozek i fyzickou zručnost náročných úkolů. Za každé úspěšně absolvované stanoviště obdržel soutěžící razítko a za určité množství razítek získal ceněný certifikát. Posledním stanovištěm byla naše kuchyňka, kde bylo přichystáno občerstvení. Děkujeme tímto všem učitelům a žákům za přípravu a návštěvníkům za hojnou účast. Fotogalerie z akce je zde.

1 2 3 4 5 6