Retro „džínový“ den k 17. listopadu

K příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii zorganizoval školní parlament Retro den. Tématem tohoto vzpomínkového dne byly „džíny“. Žáci i učitelé se oblékli do džínového oblečení a společně se vyfotili.
Retro byl také oběd ve školní jídelně. Kuchařky uvařily tolik „neoblíbenou“ mlékovou polévku, sýrový nákyp a pudink se šťávou.
Zároveň jsme si všichni připomněli, v čem je tento svátek pro naši republiku významný a  je nutné si ho stále připomínat. 2

Za učivem do divadla

Žáci 8. a 9. ročníků navštívili na začátku listopadu Západočeské divadlo v Chebu a zhlédnutím inscenace Odysseus si rozšířili znalosti antické literatury. Výpravné pojetí Homérova eposu (železná konstrukce lodi v bazénu s vodou, oheň, vichr, loutky ztvárňující mýtické postavy, prvky černého divadla, poutavá hudba) usnadňovalo dětem orientaci v mýtickém příběhu. Zároveň toto působivé jevištní provedení udrželo pozornost mladých diváků a vyvolalo u mnohých z nich otázky k ději. Tematické rozhovory a diskuse probíhaly již při zpáteční cestě a pokračovaly i po návratu do školy.

Bobřík informatiky

V týdnu od 7.11. do 11.11. proběhl již 15. ročník celostátní soutěž Bobřík Informatiky, které se letos poprvé zúčastnila i naše škola. Zapojili se do ní žáci 4., 6. a 7. ročníku v hodinách informatiky a vyzkoušeli si tak netradiční úlohy, které rozvíjejí informatické myšlení. Měli tak možnost „ochutnat“, jak asi bude vypadat jejich budoucí výuka nové informatiky. Důležité nebylo vyřešit všechny úlohy, ale zejména najít chuť o problému přemýšlet a hledat jeho řešení.
Žáci si z účasti odnesli užitečné zkušenosti a pro ty nejmenší byli za odměnu připraveny pamětní listy. Doufáme, že tímto získají motivaci do dalšího vzdělávání se a že je bude nově zaváděné pojetí výuky informatiky bavit.

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!

Ve středu 2. 11. se třída 2. A proměnila v hrad Brtník, kde se v podvečer sešlo mnoho duchů a Leontýnek. Na motivy filmu Ať žijí duchové se konala přespávací akce, při které se zpívaly písničky z filmu, plnily úkoly inspirované filmem a samozřejmě jsme se šli projít na hřbitov, kde jsme měli od rodičů připravenou strašidelnou stezku.  Moc se nám líbila i hradní hostina. Přespání jsme bez problémů zvládli.

Výprava za Odysseem

Na další zajímavé divadelní představení se vypravili žáci 6.A a 7. AB. V Západočeském divadle v Chebu zhlédli představení Odysseus. Během představení, které bylo plné zajímavých rekvizit a vodní plochy přímo na jevišti, herci odehráli nejzajímavější dobrodružství z putování krále Odyssea, který se vrací z Trojské války do rodné Ithaky.
Z divadla si všichni přivezli skvělý zážitek a řadu nových informací z tohoto známého Homérova díla.

Halloweenský rej masek v tělocvičně

V pondělí 31.října se školní tělocvična proměnila ve strašidelné doupě. Školní parlament uspořádal pro žáky „Halloweenský rej masek“. Vstupenkou do tělocvičny byl kostým nebo maska. Těch se nakonec sešlo více jak 200.

Po průchodu strašidelnou chodbou čekaly na žáky různé aktivity. „Strašidla“ si musela vymyslet halloweenský pokřik, vytvořit třídní mumii a namalovat strašidelnou dýni na balonek. Poté si všichni zatančili a vrátili se do tříd.
Halloweenské řádění se velmi vydařilo!

Logická olympiáda

V pátek 4. 11. se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskutečnilo krajské kolo logické olympiády.  Naší školu reprezentovali dva žáci Antonín Voříšek z 5. A a Šimon Vrtílek.
Tonda se umístil na úžasném 2. místě a postupuje do celostátního kola v Praze. To proběhne 28. 11. 2022

Virtuální realita na naší škole

Společnost Calliditas Edutainment již podruhé přinesla do naší školy unikátní projekt zaměřený na využití virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání. V rámci Virtuální Akademie se žáci seznámili s technologií, která je skvělým vzdělávacím prostředkem. Vyzkoušeli si prostředí, které předávané informace mění na zážitek, zvyšuje jejich srozumitelnost a zapamatovatelnost a umožňuje žákům vyzkoušet si náročné úkoly beze strachu z chyb a případných důsledků.

Žáci 5. – 9. ročníků měli možnost vyzkoušet si virtuální realitu pomocí speciálního zařízení VR brýlí, které jim trojrozměrně zobrazily prostředí, které uživatel vnímá jako realistické. V této simulaci se žáci setkali s mimozemšťany a pokusili se zachránit naši planetu díky reálné interakci s prostředím. Z reakcí žákům mohu s klidem říci, že je virtuální prostředí velmi bavilo a rozhodně se jako škola budeme dála podobným projektům věnovat.

Mgr. Jana Větrovcová

Metodik prevence

Putování za bratrem Hroznatou v klášteře Teplá – pohled žáků

Dne 18.10 se vydaly třídy 8.A a 8.B ze ZŠ Nové Role na výlet do Kláštera Teplá. Pro žáky byl připraven zábavný program, který zahrnoval únikovou hru. Ze začátku jim paní průvodkyně stručně vysvětlila, kde se vlastně nacházejí, po přednášce na děti čekala úniková hra, která je poučila o historii Kláštera.

Hra zahrnovala 12 stanovišť, hrála se v areálu Kláštera, kde se děti mohly volně pohybovat. Dostaly tužku a papír, na kterém byl půdorys Kláštera a nápovědy, jimiž se mohly řídit. V tomto programu šlo o to, aby si prošly areál Kláštera, procházely okolo rybníka, lesem, okolo věží Kláštera dokonce se podívaly i na skleník.

Na stanovištích měly děti krátký text o životě Hroznaty a tři odpovědi na výběr, které je navedly k dalšímu stanovišti, ke kterému se dostaly pomocí mapy na papíře. Stanoviště nebylo lehké najít, byla schovaná za stromy, za sochou a v dalších různých skrýších, proto dostaly tolik času. Na papíře, který dostaly, byla také hádanka, kterou musely plnit. Na každém stanovišti získaly jedno písmenko a razítko, které si natiskly na papír.

Ke konci se musely co nejrychleji vrátit na recepci, kde si zkontrolovaly odpovědi, když to měly špatně, musely si to jít zpět předělat nebo domyslet z hlavy. Poté, co dodělali žáci únikovou hru, dostali sladkou odměnu.

Na zakončení výletu se šli žáci podívat do kostela na hrob Hroznaty a poté se vydali na cestu domů.

Nikol Mannion, 8.A (psáno jako novinový článek)

 

Když jsme přijeli ke klášteru v Teplé, tak jsme viděli nádherné klášterní budovy s velkými zahradami. Když jsme přišli k recepci, tak nás uvítali a vysvětlili nám, co se bude dít. Pak jsme dostali chvíli na svačinu.

Když jsme byli připraveni, byly řečeny i pravidla hry a určen byl i časový limit. Dostali jsme papír s mapou, kde byly vyznačeny stanoviště a nápovědy, kde hledat. Také nás rozdělili do týmů po dvou až čtyřech lidech. Po startu soutěže a po přečtení první nápovědy jsme se dozvěděli, že nejen budeme hledat dané stanoviště a putovat za bratrem Hroznatou a jeho životem, ale taky budeme hledat bílého zajíce.

Při hledání byla zábava, bylo to zajímavé, když jsme potkali jinou skupinu, tak jsme si stěžovali, že máme totálně promoklé boty a že jsme občas totálně slepí, když nevidíme stanoviště. Hlavní bylo spolupracovat a přemýšlet o daných otázkách. Hodně nás to bavilo.

Po zpracování všech otázek v daném limitu jsme se vraceli na start, odevzdali papíry a dostali odměnu, a pak si mohli projít sami celý park a nebo dělat kraviny u vodní pumpy.

Po skončení soutěže jsme se šli podívat dovnitř do kláštera, kde byl pohřben bratr Hroznata.

Pak jsme se všichni rozloučili a jeli jsme domů. Byl to super výlet, klidně bych tam jela znovu, krásná příroda, zábava a taky super zážitek se vzpomínkami. Za mě deset z deseti.

Karolína Dušková, 8.B

 

 

Protidrogový vlak

Žáci druhého stupně se dne 27. září zúčastnili akce Protidrogový vlak. Jejím účelem byla protidrogová prevence. Interiér vlaku představoval podobu lidského těla, kdy s každým dalším vagonem bylo možné vidět postupující úpadek člověka závislého na drogách. Žáci vyplňovali pracovní list, který jim pomohl zpracovat postřehy a dojmy, které měli během návštěvy protidrogového vlaku.

Beseda s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

Naši prvňáčci se sešli v knihovně s opravdovou paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, která je autorkou mnoha dětských knih. Seznámili se s její prací, s tím, co vše musí udělat, než se zrodí kniha. Také si poslechli autorské čtení, vyzkoušeli si řadu zábavných aktivit a nahlédli do knížek, které jim paní spisovatelka přivezla ukázat.

Děti se už moc těší na to, až se naučí číst a budou si moci některou z nich v knihovně půjčit a přečíst.

Trénování paměti

Jak lépe pracovat s pamětí? Jak co nejvíce využívat svou paměť? Otázky, které si někdy položil každý z nás. Žáci 6. A už ví, jak toho dosáhnout. Spoustu tipů a rad jim během přednášky předal trenér paměti Ing. Aleš Procházka. Žákům se snažil ukázat, jak si učení ulehčit a zároveň si toho co nejvíce zapamatovat.
Žáci si pomocí různých aktivit a technik procvičovali práci s pamětí. Vyzkoušeli si tvorbu asociací nebo tvoření paměťových cest. Důležitou součástí celého procesu byl také test učebních stylů, na základě kterého se žáci dozvěděli, jaký učební typ jsou.
Poděkování za spoustu nových poznatků patří panu Procházkovi a také Klubu přátel školy, který přednášku zorganizoval.

Setkání s ilustrátorem

Zajímavé setkání zažili žáci z 6. A a 8. A. V městské knihovně se zúčastnili přednášky  známého ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka. Ten jim zábavnou formou ukázal, jak se dají  pomocí čtyř základních tvarů jednoduše tvořit ilustrace. Žáci však nezůstali jen u poslouchání, ale sami si vyzkoušeli ilustrování. Kreslili například město, krajinu nebo člověka. Svým neotřelým přednesem dokázal pan Dudek všechny zaujmout a také rozesmát.

„Škola za císaře Františka Josefa“  v klášteře Teplá

V pátek 14. 10. 2022 se žáci 5.A a 5. B zúčastnili programu „Škola za císaře Františka Josefa“  v klášteře Teplá.
Prožili jsme, jak mohlo vypadat vyučování před 150 lety. Měli jsme výuku náboženství (prohlídka kostela s otcem Augustýnem), hodinu psaní – na břidlicové tabulky , svačinu / chleba se sádlem nebo s povidly),hodinu matematiky(řešili jsme příklady v kopách a tuctech) a hodinu čtení (veršovaný příběh Marbulínek ve škol). Všichni se shodli, že i dnes by se nám v takové škole líbilo.
1 2 3 4 5 25