Celorepublikový půlroční projekt Příběhy našich sousedů

Ve středu 27. března se uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. V tomto projektu, který probíhá několik měsíců, se ze žáků základních a středních škol, kteří se na tuto cestu vydají, stávají dokumentaristé. Na počátku se seznámí s životem osloveného pamětníka a s historickými událostmi doby, ve které žil. Následně se připraví (otázky, technika) na rozhovor se zástupcem starší generace. V letošním ročníku vypráví svůj příběh paní Jana Řádová ze Sokolova týmu složeného z děvčat z 9. ročníku. S diktafonem v ruce jí otázky pokládají Barbora Benešová, Viktorie Hrabicová, Michaela Hrdličková, Veronika Mihálová, Karolína Dušková. Z celého rozhovoru je důležité vybrat to nejzajímavější a společně s tematickými otázkami poté sestavit čtyřminutový scénář. Nastává čas na cestu do Českého rozhlasu v Karlových Varech, kde pod taktovkou šéfa vysílání pana Radima Jehlíka tým namlouvá tzv. spojováky a dolaďuje se zvuková nahrávka reportáže. Práce však ještě nekončí. Tým čeká slavnostní zakončení projektu. Před zaplněnou aulou Prvního českého gymnázia v Karlových Varech Bára, Viky, Míša a Verča velice hezky pamětnici představily. Ještě krátké sezení s porotou a skvělý pocit z toho, že to zvládly. Holkám patří poděkování za výbornou reprezentaci naší školy.

Velikonoční bojovka 

Školní parlament i letos pro své spolužáky připravil velikonoční akci. Všechny třídy se v úterý 26. 3. vydaly na trasu kolem školy. Na stanovištích na ně čekali parlamenťáci s různými úkoly. Žáci například hledali velikonoční symboly, tvořili „živou“ kraslici, překládali do angličtiny velikonoční slovní zásobu nebo házeli vajíčka do kapsy velikonočního zajíce. Po splnění všech úkolů na třídu v cíli čekala sladká odměna, kterou zakoupil Klub přátel školy.
Velikonoční akci jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další akci.
Všem děkujeme za spolupráci.
Parlamenťáci

Den vody

V pátek 22. 3. se žáci 2. a 3. tříd zapojili do společného projektu Den vody. Vše začalo společným zpěvem písně na motivy skladby Vltava od Bedřicha Smetany. Během dne pak žáci získávali informace z internetu, z filmů, z textů, shromažďovali je a kreslili obrázky. Úspěch měly aktivity skupin na pláži u rybníka, kde děti probíhaly stanovišti a ověřovaly si své znalosti o vodě. Zkoumaly také kvalitu vody v rybníku. Po návratu do školy žáci zpracovali společný výstup – plakát o vodě a jejím významu pro život člověka. Při závěrečném hodnocení nešetřili slovy chvály na průběh akce i na pěknou spolupráci dětí z různých tříd.

Veselé zoubky

V pátek 8. 3.  proběhl v prvních třídách preventivní program dm „Veselé zoubky “ zaměřený na prevenci vzniku zubního kazu.
Źáci zhlédli výukové video Jak si správně čistit zuby a krátký film Hurvínek u zubaře.
Poté jsme společně vyplnili pracovní list. za správné vyplnění žáci dostali dárek od drogerie dm sloužící k ústní hygieně.

Vzpoura úrazům

V poslední době se problematika prevence úrazů stává stále důležitější. Zejména v mladém věku je důležité si uvědomit rizika a naučit se jim předcházet. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu „VZP vzpoura úrazům“, který je zaměřen na osvětu v oblasti prevence úrazů a podporu bezpečného chování mezi mladými lidmi.

Tato přednáška, pořádaná Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (VZP), přinesla našim žákům mnoho cenných informací a podnětů k zamyšlení. Během přednášky, vedené hendikepovanými pracovníky VZP, byly prezentovány statistiky týkající se úrazů mezi mladými lidmi a důležitost prevence. Důraz byl kladen také na správné postupy při sportovních aktivitách, prevenci pádů a další aspekty, které mohou vést k úrazům. 

Naše škola věří, že účast na této přednášce byla pro naše žáky nejen poučná, ale také inspirativní. Doufáme, že se tato osvěta promítne do jejich chování a že se stanou aktivními účastníky prevence úrazů nejen ve škole, ale i ve svém osobním životě.

Vyjádření žáků 5. ročníků:

„Bylo to hezké a poučné i trochu smutné. Budu si dávat pozor na houpání na židli..“

„Lidi říkají, že se mi v bazénu nemůže nic stát, ale já už vím že může a musím si dávat pozor. Fakt výborná besídka, mega dobrý, myslím tím mega, mega dobrý..“

„Bylo to poučné a zajímavé. Naučil sem se něco o páteři a kostech. Díky nim vím, že úraz na celý život může přijít kdykoliv a musím na sebe dávat pozor…“

„Nekoktám, čtu!“

Klub dětských knihoven – Regionální klubko Karlovarského kraje pořádá od roku 2015 čtenářskou soutěž pro žáky 4. a 5. tříd základních škol s názvem Nekoktám, čtu!

V pátek 8. března 2024 bylo místní kolo této soutěže v Městské knihovně v Nové Roli. 

Zúčastnilo se šest vybraných nejlepších čtenářů ze čtvrtých tříd – Tadeáš Handšuh, Karolína Kvapilová, Václav Stříska, Ondřej Doležal, Eliška Ranšová a Matyáš Sztula. 

Na přečtení neznámého textu měl každý soutěžící svých deset minut. Pak se pohodlně usadil ke stolu a četl před publikem složeného z ostatních spolužáků a čtyřčlenné pedagogické komise. Po přečtení textu z vylosované knihy ho čekaly otázky týkající přečteného úryvku. 

Rozhodování bylo těžké. Čtenáři to byli výborní. Své u některých čtenářů sehrála tréma, ale i to se dá postupným procvičováním překonat a příští rok se mohou zúčastnit znovu už jako páťáci.

Nejlepšího čtenáře v kategorii žáků 4. tříd pro rok 2023/2024 určili jak žáci, tak zkušební komise žákyni 4. B Elišku Ranšovou. Druhé místo obsadil Matyáš Sztula a třetí místo Václav Stříska. Další pořadí bylo pro zbývající trojici společné 4. – 6. místo. 

Všichni si ze čtenářské soutěže odnesli jako dárek knihu a sladkou odměnu. 

V krajském kole bude naši školu reprezentovat Eliška Ranšová. Náhradník je Matyáš Sztula.

Všem čtenářům děkujeme za statečnou účast a přejeme hodně krásných chvil s knížkami.

Tř. učitelky a asistentka pedagoga 4. A a 4. B

Olympijský víceboj

Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice.

Olympijský odznak, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle.

Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků.

I naše škola se již několik let účastní testování dětí v různých disciplínách. Letos jsme se však poprvé zúčastnili tohoto testování formou souboje týmů / 4 kluci a 4 dívky roč. nar. 2014-2009/ a jednotlivců , který se konal 29.2. v hale Míčových sportů v Karlových Varech.

Trojskok z místa , hod 2kg medicimbalem, sedy lehy za 2 minuty a přeskoky přes švihadlo  po dobu 2 minut / vpřed, vzad, vajíčko, běh / to byly disciplíny , ve kterých soutěžilo 190 dětí karlovarských a ostrovských základních škol. Naši reprezentanti Dominik a Monika Botkovi

z 8.A, Tereza Špatenková ze 7.A, Kamil Belbl, Dominik Polidar a Ricchi Borek ze 6.A a

1. stupeň reprezentovaly dvě dívky Viktorka Horečná a Viki Dlabová z 5.A.

Jako nováčci soutěže jsme si vedli dobře, z 16 týmů jsme obsadili 12. místo . Solidních výsledků dosáhla Monika Botková , která v individuální soutěži skončila v konkurenci 16 ti dívek na 4. místě. Na konci soutěžení proběhl olympijský kvíz 11 ti otázek ,ve kterém překvapivě zvítězil Dominik Botka. Ze sportovního klání si všichni odnáší zlepšení svých osobních rekordů ale také poznatek, že bez tréninku nejsou výsledky. Proto bych vás chtěla vyzvat , hýbejte se , sportujte nebo minimálně skákejte přes švihadlo :-))

Iva Botková

Únor ve školní družině

Návštěva zábavního centra HOPA HOPA 

V únoru se školní družina vydala vlakem na návštěvu zábavního centra HOPA HOPA v Karlových Varech. Pro děti je zde množství prolézaček, obří skluzavka, elektrická autíčka nebo pavoučí síť. Během řádění je možné se příjemně občerstvit. I přesto, že jsme byli po dobrém obědě, mlsné jazýčky zlákala velká nabídka dobrot a lákadel pro děti. Od rodičů dostaly děti malé kapesné, tak si mohly koupit například hopíky, tetování, nebo si zaplatit parádní jízdu elektrickými autíčky. 

Na vstupné jsme použili výdělek, který jsme získali při prodeji výrobků dětí na Vánočním jarmarku.

Dvě hodiny návštěvy utekly jako voda a všichni si užili spoustu legrace a zábavy. Určitě brzy návštěvu zopakujeme. 

Masopustní odpoledne v tělocvičně 

Na konci měsíce jsme uspořádali Masopustní odpoledne všech oddělení školních družin v naší krásné tělocvičně. Celý týden jsme se věnovali vyrábění masopustních koláčů, masek a škrabošek. Děti i paní vychovatelky se oblékly do různých kostýmů a vyrazily si zasoutěžit a zatancovat. Nasazení do soutěží bylo obrovské, tak jsme se společně rozhodli, že první místo patří všem dětem. Odměna byla opravdu sladká. Výborné masopustní koblížky a pusinky nám upekla jedna hodná babička, nechyběly ani bonbony. 

Moc děkujeme. 

Vychovatelky ŠD

8.B ve světě záchranářů

Tak jako každý rok, i letos se 8.B vydala na exkurzi do Světa záchranářů. Letošním tématem byly „mimořádné události“. Jako vždy bylo vše perfektně připravené, přednáška šla napříč všemi složkami integrovaného záchranného systému a obsahovala i praktickou část. Bohužel závěr byl pro naši třídu spíše hořkosladký, při odjezdu z Karlových Varů na autobusové zastávce zkolaboval chodec, a tak na konci výletu byli žáci konfrontováni také s realitou.

Podnikavá 4. B

Začalo to ABECEDOU PENĚZ, což je výukový program založený na spolupráci s Českou spořitelnou. Výukové programy byly dva, jeden pro žáky 2. třídy a druhý pro čtvrťáky základní školy. Moc nás bavilo pomocí interaktivního programu přicházet penězům na kloub společně se sourozenci – Aničkou a Tomášem. Výukový video příběh i pracovní sešity jsme zvládli vyplnit společně ve škole, a tak nás zajímalo, jestli existuje ještě něco jiného, než krátkodobé plnění úkolů spojených s oběhem peněz v příběhu Tomáše a Aničky.  

PODNIKAVÁ TŘÍDA – tříměsíční projekt, kde si mohou žáci 4. tříd ZŠ za účelem podnikání založit svou firmu a zkusit vydělat nějaké peníze pro sebe. 

Šli jsme do toho. Zvolili jsme si ředitelku firmy Elišku Ranšovou, finanční ředitelku Adélku Dvořákovou a vymysleli název firmy „4. B má talent“. Jako začínající firma bez finančního kapitálu jsme s ČSP uzavřeli smlouvu o výhodné bezúročné půjčce ve výši Kč 3000,-, kterou musíme po skončení projektu splatit.

Jako předmět podnikání a ukázka našeho talentu je vyrábění jarní dekorace a dalších drobných výrobků, které budeme nabízet na našem e-jarmarku. 

Další talent předvedeme 19. března 2024 v 16. hodin na Dni otevřených dveří v ZŠ Nová Role, kdy zahrajeme pohádkový příběh s písničkami HRNÍČKOVÉ KOUZLO. Budeme rádi, když se přijdete podívat a podpoříte naši firmu dobrovolným vstupným. 

Skvělé bude, když si koupíte i některý z našich výrobků. Od 1. března 2024 je bude možné rezervovat na stránkách našeho e-jarmarku. Všechny ostatní potřebné informace jsou na stránkách https://ejarmarky.abecedapenez.cz

Těšíme se na váš zájem a doufáme, že se nám naše podnikání podaří díky vaší podpoře úspěšně dokončit splacením půjčky a finančním ziskem.

Žáci 4. B ZŠ Nová Role

Návštěva předškoláků

Ve středu 28.2. navštívili předškoláci z MŠ naše prvňáčky.  Ti jim ukázali, jak to ve škole chodí, co všechno už zvládli. Děti ze školky si vyzkoušely sezení ve školních lavicích. Aktivně se zapojily do počítání a psaní. Společně jsme si zazpívali i zacvičili.
Předškoláci poznali novou učebnu Aj a počítačovou učebnu, kde si mohli vyzkoušet některé početní hry na interaktivní tabuli.
Dopoledne ve škole si všichni užili. Zpět do školky děti odcházely s malým dárečkem a pamětním listem na návštěvu ve škole.

Do knihovny za dobrodružnou literaturou

Na další čtenářskou dílnu se žáci 6. tříd vydali do městské knihovny. Tématem byla dobrodružná literatura. Ve dvojicích si žáci vybrali jednu z nabídnutých knih a společně plnili úkoly ve čtenářské kartě. Dobrodružné knížky přenesli žáky za Mauglím do džungle, k Robinsonovi na pustý ostrov nebo do Stínadel za Rychlými šípy.
O všech knížkách si poté žáci společně povídali ve škole a navzájem si odprezentovali čtenářské karty, díky kterým se dozvěděli důležité a zajímavé informace nejen o příbězích, ale také o autorech.

Lyžařský výcvik se vydařil

Po delší době uspořádala naše škola v půlce února týdenní lyžařský výcvik pro žáky 7., 8. a 9 tříd. V plánu byl lyžařský areál Velflink v Perninku. Bohužel počasí horám nepřálo a podmínky byly velmi špatné. Nakonec se paní učitelce Haně Menšíkové, která byla vedoucí kurzu, podařilo přesunout výcvik na sjezdovky na Plešivec a „lyžák“ se tak mohl konat. Některé dny byly opravdu hodně deštivé, ale 29 statečných lyžařů a snowboardistů to neodradilo a nácvik lyžování nebo zlepšování lyžařských dovedností nevzdali. Velkou oporou jim byli také instruktoři Tina a Kuba, kteří neztráceli dobrou náladu a neúnavně učili své svěřence. I přes nepřízeň počasí si všichni lyžařský výcvik užili a odvezli si spoustu nových zážitků.

Děkujeme všem, kteří se na uspořádání lyžařského výcviku podíleli.

A zde je pár postřehů od žáků 7. A:

Na lyžáku se mi líbilo, že s námi instruktoři měli trpělivost. Na lyžáku se mi nelíbilo, že se nám strašně střídalo počasí. (Šárka)

Na lyžáku se mi líbilo, že tam bylo hodně sjezdovek kde jsme mohli jezdit. Na lyžáku se mi nelíbilo, že jsme často jezdili domů dříve. (Nikča)

Na lyžáku se mi líbilo hezké okolí a trpělivá učitelka. Na lyžáku se mi nelíbilo, že bylo ošklivé počasí a že jsme byli celý mokrý. (Kačka)

Na lyžáku se mi líbilo, že jsme mohli dělat kraviny na sjezdovkách a na lanovkách sedět spolu. (Eliška)

Na lyžích se mi líbilo, jak nás učila instruktorka. (Mirka)
Na lyžáku se mi líbilo jezdit z kopce, jak mě instruktorka naučila jezdit na lyžích, dělat oblouk a brzdit. Nelíbilo se mi počasí. (Oksana)
Na lyžáku se mi líbilo, že s námi měl Kuba trpělivost a byla s nim sranda. Na lyžáku se mi nelíbilo že jsme museli jezdit několikrát brzo domu. (Réza)
Na lyžáku se mi líbilo to, že jsem se tam naučila lyžovat a mohla si sjet sjezdovku. Naopak se mi na lyžáku nelíbilo to, že tam skoro pořád pršelo. (Hanka)
Na lyžáku se mi líbil bufet s občerstvením a naopak se mi nelíbilo, že místo sněhu byl spíš led. (Terka)
1 2 3 4 5 34