Přezkoušení paměti – kvíz knihovny

Tradice našich knihovnic Marcelky a Ivetky – příprava červnového kvízu v parku pro žáky, kteří navštěvovali knihovnu v průběhu celého školního roku.

Čtvrťáky čekaly otázky s prověřením paměti. Týkaly se všech návštěv v knihovně od září do června. Někdy byla odpověď lehká, jindy se museli žáci uchýlit k typování.

Úspěšných luštitelů bylo z obou tříd celkem sedm. Z celkových 33 žáků nic moc. Tak zase příští školní rok 😊. 

Hodina přemýšlení na vzduchu byla příjemným zpestřením konce školního roku.

Žáci 4. A a 4. B.