Školní jídelna od 2.11.2020

Školní jídelna bude i nadále vařit, ale obědy budou dětem vydávány u výdejového okénka  do jednorázového obalu (bez polévky), které si odnesou s sebou.

 Děti, které chodily na obědy k datu 23.10. jsou přihlášené.

Výdej obědů probíhá podle stejného časového harmonogramu, jako před prázdninami, prosíme o jeho dodržování.

Přihlášky – odhlášky na tel. 353 951 209

Rozpis výdeje:

11.30 -1. třídy

12.00 – 2.třídy

12,15 – 3. třídy

12.30 – 4.+5. třídy

13.00 – 6.+7. třídy,

13.30 – 8.+9. třídy