Doplňovací volby do školské rady

Kandidáti do školské rady na období 2018 – 2021

(Dovolba jednoho zástupce za žákovskou kurii.)

Iva Botková

Aja Casa

Jindřich Svoboda

Volby proběhnou v době konání třídních schůzek dne 19. 11. 2019.