Třídírna odpadu a 9.A

Dne 6. 9. 2021 se třída 9. A vydala na exkurzi do třídírny odpadů v Černošíně. Třídění a následná recyklace je globálním tématem, které se dotýká nás všech. Vše bylo názorně vysvětleno a ukázáno na úvodní přednášce a dále výukovém videu. Žáky velmi zajímalo, jak taková skládka funguje a velmi ocenili detailní popis včetně fotografií, jak se taková skládka zakládá, jak se z ní jímá plyn a kam se odčerpává voda.

Po přednáškách a názorných ukázkách výrobků, které jde z recyklovatelných materiálů vyrobit, jsme se šli podívat na třídírnu. Prohlédli jsme si jednotlivé roztříděné balíky a zaujalo nás, že plastové lahve se třídí i podle barev – bílé, červené/ oranžové a zelené/ modré. Zajímala nás váha jednotlivých balíků (cca 120 – 350 kg – dle materiálu) i pravděpodobné množství slisovaných věcí.

Na závěr jsme měli výklad venku, kdy jsme prošli celou skládkou kolem jednotlivých „kójí“ (na dřevo, na železo, na bioodpad), přes transformátor, kde si vyrábí z plynu vlastní elektřinu až k bazénům, které jímají ze skládky vodu.

Myslím, že exkurze byla velmi vydařená a všichni jsme odjížděli plni nových informací.

Zářijový školní výlet 3.A

Již druhým rokem se vždy po prázdninách s dětmi těšíme na společný výlet. Cílem je sdělit si všechno, co člověk během dlouhých letních prázdnin dělal a navázat na stará nebo vytvořit nová třídní přátelství. Letos jsme jeli v termínu od 8. do 10. září do Perninku.

Ve středu ráno jsme nasedli na vlak směr Pernink, ale vystoupili jsme již v Nových Hamrech. Důvodem byla silná touha paní učitelky po krásách turistických cest. Cesta vedla nahoru, dolů, lesem, loukou, kolem potoků, chat… až jsme dorazili na místo s názvem Chata Javorka. Tam na nás čekala Iveta Maxová s výýýýýbornou kuřecí polévkou.  Ubytovali jsme se a šli nakoupit potraviny. Každé z dětí měl sbalenou nákupní tašku, ze školy jsme měli seznam a tak jsme si nakoupili jídlo na svačiny, snídaně a malý oběd. Po příchodu a úklidu nákupu nastal „volný čas“, který děti využily k hraní fotbalu, houpání se, povídání, honění, lítání a hlavně křičení.

Když už toho bylo dost, šli jsme na prohlídku okolí a rovnou na teplou večeři do restaurace. Měli jsme kuřecí plátek s bramborovou kaší. A moc toho na talířích nezbylo.

Čas plynul tak rychle, že po večerní vycházce byla už jen společná pohádka (malé kino) při praskání v krbových kamnech a závěrečná hygiena. Chvíli se ještě z pokojů ozývaly hlasy a smích, ale za okamžik již většina spala.

Ve čtvrtek po společné snídani jsme nasedli na autobus do Abertam. Turistickou cestou zpět jsme si snědli svačiny a povídali a povídali. K obědu jsme si uvařili špagety se sýrem. Odpolední procházka směřovala na Perninské rašeliniště, kde jsme uviděli úplně jinou krajinu  než na jakou  jsme zvyklí.  Po cestě zpět rovnou na večeři – hurá Rajská –  a  honem na louku válet sudy. A pak už zase pohádka, krb, hygiena.  A spaní? Je to zvláštní, ale ticho bylo skoro hned.

Všem dětem chci poděkovat za příjemný pobyt. Panu Klepáčkovi a Pastorovi za odvoz zavazadel, rodičům za skvělé děti a Ivetce Maxové za to, že do toho se mnou zase šla.

Třídní učitelka Michaela Smyslová

Osmé třídy v Podkrušnohoří

Žáci osmých ročníků využili hezkého počasí na začátku školního roku a vydali se na pěší výlet do Krušnohoří. Trasu z Perninku do Nových Hamrů zvládli ujít poměrně rychle, takže zbyl čas i na skupinovou práci a zasloužený odpočinek v trávě u hamerského kostela. Při příznivém počasí si pěší túru do hor určitě rádi zopakují.