Osmé třídy v Podkrušnohoří

Žáci osmých ročníků využili hezkého počasí na začátku školního roku a vydali se na pěší výlet do Krušnohoří. Trasu z Perninku do Nových Hamrů zvládli ujít poměrně rychle, takže zbyl čas i na skupinovou práci a zasloužený odpočinek v trávě u hamerského kostela. Při příznivém počasí si pěší túru do hor určitě rádi zopakují.