Třídírna odpadu a 9.A

Dne 6. 9. 2021 se třída 9. A vydala na exkurzi do třídírny odpadů v Černošíně. Třídění a následná recyklace je globálním tématem, které se dotýká nás všech. Vše bylo názorně vysvětleno a ukázáno na úvodní přednášce a dále výukovém videu. Žáky velmi zajímalo, jak taková skládka funguje a velmi ocenili detailní popis včetně fotografií, jak se taková skládka zakládá, jak se z ní jímá plyn a kam se odčerpává voda.

Po přednáškách a názorných ukázkách výrobků, které jde z recyklovatelných materiálů vyrobit, jsme se šli podívat na třídírnu. Prohlédli jsme si jednotlivé roztříděné balíky a zaujalo nás, že plastové lahve se třídí i podle barev – bílé, červené/ oranžové a zelené/ modré. Zajímala nás váha jednotlivých balíků (cca 120 – 350 kg – dle materiálu) i pravděpodobné množství slisovaných věcí.

Na závěr jsme měli výklad venku, kdy jsme prošli celou skládkou kolem jednotlivých „kójí“ (na dřevo, na železo, na bioodpad), přes transformátor, kde si vyrábí z plynu vlastní elektřinu až k bazénům, které jímají ze skládky vodu.

Myslím, že exkurze byla velmi vydařená a všichni jsme odjížděli plni nových informací.