Exkurze do Černošína

Na začátku školního roku se žáci třídy 6.B a 7.A  zúčastnili exkurze v třídírně odpadu v Černošíně. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální a velmi probírané téma, byli jsme velmi zvědaví, co se o třídění, zpracování a následné recyklaci odpadů dozvíme. Jako první nás čekala přednáška, kde jsme se seznámili s problematikou třídění odpadů. Přednášející byl na velmi vysoké odborné úrovni a přednášenou problematiku dokázal dětem přednést tak, že i děti byli aktivně zapojeni do diskuze. Dozvěděli jsme se mnoho informací o recyklaci a následném navrácení těchto výrobků do oběhu. Žáci byli překvapeni, že se z recyklovaných surovin dají vyrobit například: mikiny, spací pytle, nebo bezpečnostní pokryvy na dětská hřiště. Žáci si tyto výrobky měli možnost i osahat. Společně s lektorem si žáci ujasnili, co do kterého kontejneru vůbec patří. Po teoretické části exkurze jsme měli možnost podívat se přímo do třídící haly a prohlédnout si okolí skládky. Měli jsme možnost vidět vrstvení skládky, které je technologicky a finančně velmi náročné. V této části jsme si uvědomili, jak důležité je správně třídit odpad. Velké poděkování patří přednášejícímu panu Pacolovi za informace, které žákům předal, čímž doufejme zvýšil motivaci k ještě většímu třídění odpadů.