Adaptační dny žáků 6.A a 6.B

Středa 8.9. a čtvrtek 9.9. proběhly jako adaptační dny žáků 6.A a 6.B pod vedením jejich třídních učitelů. Byly naplánované aktivity na poznání se se svými učiteli a novými žáky, na vzájemné upevnění vztahů mezi spolužáky, stmelení kolektivu a příjemnější přechod žáků z I. stupně na II. stupeň naší ZŠ.

Ve středu jsme dopoledne opékali buřtíky, v průběhu dne až dlouho do večera se hrály různé hry, při kterých se žáci velmi dobře bavili, navzájem si fandili a spolupracovali. Po výborné večeři a setmění nesměl samozřejmě chybět „Bobřík odvahy“ zakončený vlastnoručním podpisem v temném zahradním altánu. Žáci nocovali ve svých třídách. Našli si i spoustu chvilek jen pro sebe, kdy si povídali. Druhý den po snídani se rozjely jednotlivé třídy na naplánované výlety. 6.A si prošla lázeňské kolonády a léčebné prameny v Karlových Varech s objednanou exkurzí „Vřídelní kolonáda a její podzemí“. 6.B vyjela objednaným autobusem do Černošína na exkurzi o třídění odpadu a jeho následném zpracování a dalším využití.

Na tyto dny plné zážitků budou žáci jistě ještě hodně dlouho příjemně vzpomínat.