Virtuální realita na naší škole

V současné době žáci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku prošli prvním kolem kurzu Virtuální akademie. Společnost Calliditas Edutainment přináší do vybraných škol unikátní projekt zaměřený na využití virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání. Cílem je představení virtuální reality žákům a učitelům. Během výukové lekce si žáci vyzkouší, jak s virtuální realitou pracovat, jak využít její potenciál na maximum, ale také jaká jsou její rizika a limity. Druhé kolo kurzu proběhne v průběhu listopadu.

Podrobnosti naleznete na přiloženém letáku.

Mgr. Jana Větrovcová

Virtuální akademie – leták

Jazyková škola Zebra

Vážení rodiče a žáci,

naše škola podporuje rozvoj jazykových znalostí žáků, a proto spolupracujeme s Jazykovou školou ZEBRA, která se kromě výuky cizích jazyků a překladů zaměřujeme také na spolupráci se základními a středními školami. Jednak sdílí své zkušenosti s učiteli a také pořádá workshopy pro děti na základních školách „Žij (s) angličtinou“, „Komunikuj“ a „Cizí jazyky ve světě“ zaměřené na zvýšení motivace dětí učit se cizí jazyk. V současné době nabízí kurzy angličtiny on-line a také kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím on-line. Podrobnosti a ceny kurzů naleznete v přiložených letácích.

Mgr. Jana Větrovcová

letak_obecny

konverzace_s_rodilym_mluvcim_online