Virtuální realita na naší škole

V současné době žáci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku prošli prvním kolem kurzu Virtuální akademie. Společnost Calliditas Edutainment přináší do vybraných škol unikátní projekt zaměřený na využití virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání. Cílem je představení virtuální reality žákům a učitelům. Během výukové lekce si žáci vyzkouší, jak s virtuální realitou pracovat, jak využít její potenciál na maximum, ale také jaká jsou její rizika a limity. Druhé kolo kurzu proběhne v průběhu listopadu.

Podrobnosti naleznete na přiloženém letáku.

Mgr. Jana Větrovcová

Virtuální akademie – leták