Den s IZS

Dne 9. 9. 2022 proběhl v naší škole projektový den Integrovaného záchranného systému. Součástí byl také požární poplach s následnou evakuací. Poté se všichni žáci přesunuli do areálu koupaliště. Zde proběhla ukázka práce záchranářských psů, následovala akce dobrovolných záchranářů, kteří ukazovali dětem, jak se zachovat, pokud budou svědky dopravní nehody. Na závěr jsme byli svědky práce policejního psa, který zpacifikoval zločince.

Program dále pokračoval návštěvou jednotlivých stanovišť dle určeného harmonogramu. 

Žáci si mohli prohlédnout policejní techniku a seznámit se s prací zásahových jednotek a jejich vybavením. Dále měli možnost seznámit se s funkcí a prací Armády České republiky, vyzkoušeli si hledání předmětů „minohledačkou“ a střelbu na terč. Na následujícím stanovišti si mohli prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet si různé hasičské obleky a vybavení, které používají hasiči u zásahů. V neposlední řadě se také dozvěděli o různých situacích, ve kterých hasiči pomáhají a jak těmto situacím předcházet. Dobrovolní záchranáři ukázali dětem, jak ošetřovat jednotlivá zranění a také si žáci mohli vyzkoušet resuscitaci na figurínách. 

Jedním ze stanovišť byla také Canisterapie s p. Stránským. Děti se dozvěděly, jak se psy na takovou práci připravují a co vše toto povolání obnáší. Samozřejmě, že si psy mohly nakonec pomazlit.

Celý den byl tak plný zajímavých informací. Naše škola by tímto chtěla poděkovat všem, bez kterých by tento den nemohl proběhnout. Za jejich účast, trpělivé vysvětlování a obětavou práci.

Prezentace