8.B ve světě záchranářů

Tak jako každý rok, i letos se 8.B vydala na exkurzi do Světa záchranářů. Letošním tématem byly „mimořádné události“. Jako vždy bylo vše perfektně připravené, přednáška šla napříč všemi složkami integrovaného záchranného systému a obsahovala i praktickou část. Bohužel závěr byl pro naši třídu spíše hořkosladký, při odjezdu z Karlových Varů na autobusové zastávce zkolaboval chodec, a tak na konci výletu byli žáci konfrontováni také s realitou.