Den vody

V pátek 22. 3. se žáci 2. a 3. tříd zapojili do společného projektu Den vody. Vše začalo společným zpěvem písně na motivy skladby Vltava od Bedřicha Smetany. Během dne pak žáci získávali informace z internetu, z filmů, z textů, shromažďovali je a kreslili obrázky. Úspěch měly aktivity skupin na pláži u rybníka, kde děti probíhaly stanovišti a ověřovaly si své znalosti o vodě. Zkoumaly také kvalitu vody v rybníku. Po návratu do školy žáci zpracovali společný výstup – plakát o vodě a jejím významu pro život člověka. Při závěrečném hodnocení nešetřili slovy chvály na průběh akce i na pěknou spolupráci dětí z různých tříd.