Čtvrťáci v Praze

22. listopadu 2019 vyjeli žáci obou čtvrtých tříd do Prahy, aby zde navštívili Pedagogické
muzeum Jana Amose Komenského, kde absolvovali program Malý písař. Psát husím brkem
nebyla žádná legrace. Následovala prohlídka Pražského hradu. Po starých zámeckých
schodech vystoupali čtvrťáci až k vstupní bráně hradu. Úžasný průvodce je provedl Zlatou
uličkou, zavedl je do Daliborky, Vladislavského sálu, baziliky sv. Jiří a nakonec do chrámu
sv. Víta. Žáci si krásně doplnili své znalosti z vlastivědy.