Exkurze do kláštera Teplá – Putování za bratrem Hroznatou

Dne 24. 10. se třídy 8.A a 8.B zúčastnily kulturně historické exkurze do kláštera Teplá, kde pro ně byl připraven program “Putování za bratrem Hroznatou”. Blahoslavený Hroznata byl zakladatel kláštera a významný český šlechtic a řeholník ve 12. a 13. století. Žákům byla nejprve představena stručná historie a funkce kláštera a pak je čekala “bojová” hra na téma života bratra Hroznaty. Rozdělili se na malé skupinky, dostali pracovní list, pohybovali se po parku a zjišťovali informace o životě tohoto šlechtice/mnicha. Texty, jimiž se řídili, vycházely z legendy zvané Život bratra Hroznaty. Úkoly se podařilo bezchybně vyřešit většině skupin, odměny ale čekaly všechny. I počasí bylo milosrdné pro pohyb venku, nepršelo a nebyla velká zima. Myslím, že si tuto exkurzi, zakončenou prohlídkou klášterního kostela a Hroznatovy hrobky, všichni užili.