DEN STROMŮ

Celé tři dny druháčci slavili svátek, který je věnován všem stromům. A kde nejlépe začít? No přeci v lese. Oslovili jsme tak místního pana lesníka Luboše Doležala a společně s ním jsme se vypravili za krásami okolní přírody. Děti poznávaly listnaté a jehličnaté stromy, dozvídaly se mnoho zajímavých informací o stromech, pozorovaly proměny podzimní přírody a nechyběla ani ochutnávka bukvic. Po cestě jsme také sbírali listy, které následně sloužily k tvorbě Atlasu stromů. V dalších dnech již žáci pilně pracovali ve škole. Dělali otisky z listů, shromažďovali informace z přírodovědné vycházky, třídili stromy, poznávali plody stromů a také hráli nejrůznější hry k danému tématu.