Mezinárodní eTwinningový projekt „Healthy Body, Healthy Mind“ – Ve zdravém těle, zdravý duch

Žáci 6.A se zúčastnili mezinárodního eTwinningového projektu „Healthy Body, Healthy Mind“ (Ve zdravém těle, zdravý duch), který byl zaměřen na komplexní rozvoj žáků v několika klíčových oblastech. Tento projekt propojil školy z různých zemí a umožnil žákům spolupracovat na dosažení společných cílů prostřednictvím digitálních nástrojů a anglického jazyka.

Projekt se také zaměřil na rozvoj dovedností 21. století. Žáci si osvojili efektivní způsoby komunikace v digitálním prostředí, učili se pracovat v týmech, sdílet nápady a společně řešit problémy. Projekt podporoval tvůrčí myšlení a inovativní přístupy k řešení úkolů, stejně jako schopnost analyzovat informace a činit informovaná rozhodnutí. Používání angličtiny byl další cíl projektu. Angličtina sloužila jako hlavní komunikační jazyk projektu. Žáci si procvičili své jazykové dovednosti při komunikaci s partnery, přístupu k informacím a jejich správě. To zahrnovalo psaní, mluvení, poslech i čtení v anglickém jazyce.

Podpora duševního zdraví byla dalším klíčovým aspektem projektu. Zdůrazňuje se důležitost péče o duševní zdraví a rozvoj schopností, jako je empatie, resilience a pozitivní myšlení, ale také zvládání stresu a kontrola emocí. Projekt také podporoval sportovní dovednosti, jako jsou sebedůvěra, kontrola, odhodlání a výzva. Žáci se učili, jak tyto čtyři prvky aplikovat nejen ve sportu, ale i v každodenním životě. Osvojení návyků zdravé výživy a aktivního životního stylu bylo další důležitou součástí projektu. Důraz byl kladen na zdravé stravovací návyky a pravidelnou fyzickou aktivitu jako klíčové prvky zdravého života. 

Projekt „Healthy Body, Healthy Mind“ je skvělým příkladem toho, jak mohou mezinárodní spolupráce a moderní technologie přispět k rozvoji klíčových dovedností a hodnot u žáků. Žáci 6.A díky tomuto projektu nejen rozvíjeli své akademické a osobní dovednosti, ale také získali cenné zkušenosti a nové přátele z různých koutů světa.