Celoroční projekt tříd 4.A a 4.B: Tvorba časopisu a rozvoj dovedností v psaní v angličtině

Žáci tříd 4.A a 4.B se během školního roku zapojili do vzrušujícího a poučného projektu. Každý měsíc vytvořili jednu stránku do svého časopisu, což vyústilo v pestrou a rozmanitou publikaci. Tento projekt byl navržen tak, aby zlepšil jejich dovednosti v anglickém jazyce, a zahrnoval různá témata: rozhovor, recept, oblíbené zvíře, město, kde žiji, TV program a komiks.

Každé měsíční téma přineslo nové výzvy a možnosti, jak se zdokonalit v různých stylech a formách psaní, což mělo významný dopad na rozvoj psaní žáků. Například psaní rozhovorů pomohlo žákům rozvíjet dovednosti ve tvorbě otázek a odpovědí. Učili se, jak strukturovat dialogy a jak se vyjadřovat jasně a srozumitelně, psaní receptů zase vyžadovalo přesnost a schopnost popsat kroky procesu jasně a logicky. Žáci se naučili používat imperativní formy a rozšířili si slovní zásobu o termíny spojené s vařením nebo například tvorba komiksů spojovala psaní s vizuálním vyjadřováním. Žáci se naučili, jak kombinovat text s obrázky a jak tvořit příběhy, které jsou nejen zajímavé, ale také vizuálně atraktivní.

Celý projekt tedy přispěl k výraznému rozvoji psaní u žáků, a to jak v technických dovednostech, tak v kreativním vyjadřování. Díky různorodým úkolům získali zkušenosti v mnoha typech psaní, což jim poskytne pevný základ pro další vzdělávání.