Den Země

V úterý 24. dubna 2018 proběhl projektový den s názvem Den Země. Akce měla několik cílů, za prvé oslavit svátek naší rodné a nepostradatelné planety, za druhé umožnit setkání žáků všech tříd i jinak než jen před školou či v jídelně, a v neposlední řadě také zažít si i jiný než klasický typ výuky. Žáci druhého stupně pod vedením pedagogů a asistentů se rozdělili na 10 smíšených skupin/stanovišť, přičemž každá skupina měla připravenou pro deset tříd 1. stupně nějakou činnost, ať už fyzickou, výtvarnou či intelektuální. Třídy prvního stupně si postupně prošly všechna stanoviště, kde si mimo jiné zahrály soutěže s ekologickou tématikou, zasadily do květináčů z PET lahví rostlinky, poznávaly stromy, vytvářely Land art, třídily odpadky, filtrovaly špinavou vodu, zakopávaly odpadky, mikroskopovaly aj. Po skončení části stanovištní si několik žáků zkusilo zasadit dva ovocné stromky na naší zahradě. Na závěr se všichni vydali čistit město a jeho blízké okolí od odpadků. Akce se velmi vydařila a pochvalovali si jí jak žáci prvního, tak druhého stupně. Zde jsou fotografie z celé akce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *