Dodatečné přijetí do 1. třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE,  příspěvková organizace

 

ČJ: ZŠ/414/2018                                                               V Nové Roli dne: 23. 05. 2018

 

Rozhodnutí

 

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2. písm. e) a §183 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

 

Vyhovuje žádosti o dodatečném přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

dítěti s kódem 103M2018

Předpokládaný počet dětí v 1. třídách bude po povolení odkladu 37.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, ke krajskému úřadu v Karlových Varech.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 23. 05. 2018

 

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.