Den otevřených dveří

V úterý 19. března proběhl na naší škole již tradiční Den otevřených dveří. O kulturní program se na zahájení akce postarali žáci 1. stupně společně se svými učitelkami, následovalo přivítání z úst paní ředitelky. Poté si rodiče či prarodiče společně se svými dětmi měli možnost prohlédnout prostory školy, zejména ty nově zrekonstruované (multimediální a jazyková učebna) a mohli se dle svého výběru zúčastnit práce celkem v 16 nabízených dílnách, které si připravili všichni pedagogové školy. Na závěr bylo pro všechny přichystáno ve školní kuchyňce malé občerstvení, za splněné „úkoly“ v dílnách pak všichni zúčastnění obdrželi certifikát. Jsme potěšeni hojnou účastí a těšíme se na další akci zaměřenou na společně strávený čas.

Mgr. Denisa Slavíková