Zahradní školní slavnost

6. června se na naší základní škole uskutečnila Zahradní slavnost. Navázali jsem tak na Den otevřených dveří či Otevřené vyučování a nabídli rodičům a jejich dětem strávit čas ve škole trochu jinak.

Odpoledne začalo kulturním programem, ve kterém se představili žáci 1. a  3. tříd, početné publikum roztleskalo i vystoupení malých tanečnic ze skupiny Plamínek z DDM a  vystoupili i úspěšní žáci ze školní soutěže Škola hledá talent.  Následně měli rodiče s dětmi možnost projít si různými disciplínami ( hod na koš, turnaj v pinčesu, živé anglické pexeso, twister, přetah lanem, skákání v pytli, prohazovačky, loptičko, hop, věštírna, fotokoutek, portrétování). Páťáci svým „bufet songem“ pozvali na výborné palačinky, které smažili za vydatné podpory dospěláků z řad učitelů i rodičů. Součástí odpoledne byl i prodejní jarmark s výrobky dětí , závěr pak patřil táboráku.

Děkujeme velmi pánům zvukařům za nazvučení kulturního programu, technickým službám za zajištění posezení i dřeva na táborák a Klubu přátel školy za nákup špekáčků. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za hojnou návštěvu a přízeň škole. Největší poděkování patří  všem zaměstnancům školy, kteří se do akce zapojili. Bez nich by to opravdu nešlo.

vedení školy