Pojízdná učebna techniky

Pojízdná učebna techniky

V úterý 18. května měli žáci 9. tříd výjimečnou možnost zúčastnit se projektu Pojízdná učebna techniky (Tour for the Future). Tento projekt vznikl pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství. Seznamuje žáky 8. a 9. tříd základních škol s technikou a technologickým pokrokem a vývojem. V rámci programu žáci absolvovali 2 bloky. V prvním proběhla beseda na téma mediální výchova a kybernetická bezpečnost.  V druhém bloku si žáci ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném nákladním automobilu prošli praktickým workshopem, ve kterém se naučili vytvořit návrh svého výrobku. Následně si ho mohli sami vytisknout na 3D tiskárně. Cílem projektu je zvýšit zájem dětí o techniku a řemesla a zároveň ukázat nové možnosti vzdělávání učitelům.

Mgr. Denisa Slavíková