Školní výlet na Farmu KOZODOJ

Krásné počasí a splněný důležitý úkol v podobě napsané závěrečné písemné práce z matematiky i českého jazyka, to byl čas na výlet do přírody. Měli jsme štěstí, když se nám podařilo objednat na Farmu Kozodoj. Vybrali jsme si program o hospodářských zvířatech. Prohlédli jsme si farmu i jednotlivá obydlí přímo u zvířat. Získali nové informace o názvech zvířecích rodin a o tom, jak spolu různé druhy společně žijí, jak se rozmnožují, co jim je příjemné a co jim vadí, čím nám jsou užiteční, jak se o ně starat a jak se k nim chovat, abychom si je mohli prohlédnout zblízka a dotknout se jich. Potkali jsme i exotická zvířata, jako jsou pštrosi a lamy. Bylo to veselé shledání. Na farmě se nám moc líbilo. Na zpáteční cestě jsme určovali názvy lučních květin a bylin. Když jsme název neznali, našli jsme ho v Atlasu květin nebo mobilní aplikaci. Byli jsme na nohách celé dopoledne, ušli jsme skoro 10 km a po návratu byli opravdu rádi, že si můžeme sednout k obědu a zaslouženě si odpočinout.

Žáci 2. B a tř. uč. M. Voláková a AP D. Schwarzová