Informace k začátku školního roku

Milí rodiče a žáci,

těšíme se na Vás a přikládáme informace ohledně začátku školního roku.

1.9. první školní den

1.třídy – sraz před školou v 8,30 h.

Ostatní třídy mají 1 hodinu od 8,00 do 8,45 hod.

Do školní družiny mohou děti přecházet hned po skončení hodiny.

Bližší informace ohledně ŠD viz v předchozím příspěvku.

Školní jídelna vaří od 1. 9.

2.9. pátek

1. třída -2. vyučovací hodiny, pak možnost odejít do družiny

2. – 5. třída – 4 vyučovací hodiny

6. -9. třída – 5 vyučovacích hodin

5.9 pondělí

Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu.