Celorepublikový projekt Příběhy bezpráví

Letos již počtvrté se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, který probíhá symbolicky v listopadu. Letošní téma znělo: Normalizovaná každodennost. Žáci vyšších ročníků zhlédli krátké dokumenty z cyklu Vzpomínáme. Tituly Svět dětí, Co se nosilo, Na ulici, Volný čas daly dětem nahlédnout do reality běžného života v tehdejším socialistickém Československu. Třídy si také s předstihem připravily tematické otázky pro vyučující, především pro pana učitele Starého, který byl v listopadu 1989 žákem ZŠ Nová Role. 

Naše škola je dlouhodobě součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách a díky tomu, máme po celý školní rok k dispozici filmové projekce k moderním československým dějinám a k aktuálnímu dění v současném světě.