ZŠ Nová Role má novou „žačku“ Majorine Lunkuse

Protože dobrých skutků není nikdy dost, rozhodla se ZŠ Nová Role ve spolupráci s  KPŠ adoptovat na dálku novou žačku z africké Ugandy. Jmenuje se Majorine Lunkuse, je jí 13 let a ráda by se jednou stala zdravotnickou pracovnicí. Navštěvuje 7. ročník školy St. Thereza a jejím oblíbeným školním předmětem je přírodopis.
Celý proces adopce začal již na jaře letošního roku. Nejprve bylo totiž nutné získat prostředky. Žáci ZŠ Nová Role tedy vytvořili výrobky, které byly posléze nabízeny na prodej na zahradní slavnosti místní základní školy. Vybraná částka pokryje náklady na vzdělání Majorine po dobu téměř dvou let.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na celém procesu adopce podíleli; žákům za jejich aktivitu i nakupujícím za jejich štědrost a ochotu nakupovat pro dobrou věc.