Techmanie

Ve středu 29. května 2024 se žáci několika ročníků naší školy zúčastnili výjimečné exkurze do Techmanie v Plzni. Tato návštěva byla součástí jejich výuky přírodovědných předmětů a měla za cíl nejen obohatit jejich teoretické znalosti, ale také jim umožnit praktické zkušenosti a interakci s různými technologiemi a vědeckými objevy.

Techmania Science Center je známé svými interaktivními expozicemi, které pokrývají široké spektrum témat od fyziky a chemie po astronomii a biotechnologie. Žáci měli možnost prozkoumat různé exponáty, které jim umožnily nahlédnout do světa vědy hravou a zábavnou formou. 

Kromě prohlídky expozic se žáci zúčastnili také několika workshopů, které byly přizpůsobeny jejich věkové kategorii. Tyto workshopy zahrnovaly praktické úkoly a experimenty, které dětem pomohly lépe pochopit principy fungování různých vědeckých jevů. Šesté ročníky se zúčastnily programu s názvem „Sféry Země“, kde se žáci zábavnou a interaktivní formou seznámili s přírodními sférami planety Země – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou a biosférou. Žáci sedmého a osmého ročníku navštívili program „Luminiscence“. Program byl rozdělen na samostatnou práci a na práci v laboratoři pod vedením lektora. V rámci samostatné práce v expozici se žáci seznámili s vybranými světelnými a optickými jevy, ty byly následně doplněny o práci v laboratoři, kde se zaměřili na jev luminiscence. 

Jedním z vrcholů návštěvy byla návštěva planetária. Žáci byli nadšeni z projekcí, které je zavedly na fascinující cestu vesmírem. Promítání zahrnovalo ukázky planet, hvězd a galaxií a žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o našem solárním systému a vesmíru jako celku.