eTwinning 5.A

Naše škola se zapojila do mezinárodního eTwinningového projektu GREEN SCHOOLS AND FLOWERS ve spolupráci se školami z Turecka, Řecka, Bulharska, Litvy a Rumunska. Tento projekt, kterého se zúčastnili žáci 5.A, se zaměřil na zvyšování povědomí o udržitelnosti a ekologii mezi našimi žáky.

Hlavním cílem projektu bylo představit žákům koncept udržitelné politiky ve školách a ukázat jim, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím aktivit spojených s květinami a zahradničením se žáci učili o ekologii a životním prostředí zábavnou a interaktivní formou.

Žáci se účastnili workshopů, kde se dozvěděli o různých aspektech udržitelnosti, jako je recyklace, šetření energiemi a voda, a další ekologické praktiky. Každá škola zapojená do projektu vytvořila vlastní květinovou zahradu. Žáci se učili o různých druzích květin, jejich pěstování a péči o ně. Prostřednictvím videokonferencí a online platforem si žáci vyměňovali zkušenosti a nápady se svými vrstevníky z partnerských škol. Tato spolupráce jim umožnila vidět, jak se podobné projekty realizují v jiných zemích a inspirovat se navzájem. Pro zábavnou formu vzdělávání jsme uspořádali několik soutěží a her s ekologickou tematikou. Žáci se například účastnili kvízů, soutěží a ekologických výzev.

Díky tomuto projektu si žáci osvojili principy udržitelného chování a pochopili, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. Sázení květin přispělo k estetickému zlepšení školního prostředí a poskytlo žákům praktické zkušenosti s péčí o rostliny. Žáci získali cenné zkušenosti z mezinárodní spolupráce, což přispělo k jejich globálnímu povědomí a porozumění různým kulturám.

Tento mezinárodní eTwinningový projekt nám poskytl jedinečnou příležitost propojit naše žáky s vrstevníky z různých koutů Evropy a společně pracovat na důležitém tématu udržitelnosti. Jsme velmi hrdí na úsilí našich žáků a věříme, že získané znalosti a zkušenosti budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na jejich životy a prostředí, ve kterém žijí.