Exkurze do Muzea v Chebu a prohlídka Chebského hradu

Cestování vlakem se spolužáky na školní akci nám vyhovuje. Do Chebu jsme vyjeli ráno v sedm hodin. V Muzeu Cheb jsme měli objednanou besedu s archeologem. Zopakovali jsme si vědomosti známé z vyučování a dozvěděli se i plno nových informací, které vyprávěl pan archeolog ze svých zkušeností a praktických zážitků. Půjčil nám předměty z doby kamenné, doby bronzové i železné. Trochu nás zkoušel a nutil přemýšlet. Měli jsme v ruce pěstní klíny, šípy, kůže z ulovených zvířat, nádoby z keramiky, urny na zemřelé i slavnostní nádobí na obřady. Luštili jsme hádanky v pracovních sešitech, které jsme si přivezli k doplnění do školy. 

Další část dopoledne jsme strávili na Chebském hradě. Mladý průvodce vyprávěl o minulosti tak zajímavě, že nám půlhodinová prohlídka utekla jako voda. Měli jsme objednaného i sokolníka, který se nám věnoval další půlhodinu a vyprávěl o dravcích, které mají na hradě od jara do podzimu.

Zpátky jsme jeli rychlíkem, kde byla i obsluha s pojízdným občerstvením. Škoda, že jsme jeli jen do Karlových Varů. Kdybychom jeli dál, určitě bychom si něco koupili.

Zpátky do Nové Role jsme přijeli před čtvrtou hodinou. Někteří z nás byli hladoví a spěchali domů, jiní se hned vydali pro zmrzlinu. Byl to krásný den plný sluníčka, tak proč ne. 

Žáci 4. B, tř. uč. Miroslava Voláková a AP Viktorie Sarah Wágnerová