Den Země

V úterý 23.dubna 2024 se žáci naší základní školy spolu s pedagogickými pracovníky zapojili do oslav Dne Země s cílem vzít na vědomí důležitost ochrany naší planety a propagovat environmentální udržitelnost. Akce se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně, přičemž žáci 9.ročníků pomáhali při organizaci.

Den Země si připomínáme každý rok 22. dubna v podobě oslav a různých informačních a vzdělávacích akcí zaměřených na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 pouze v USA, a to především na školách. 

Žáci i pedagogický sbor se aktivně zapojili do různorodých aktivit. V průběhu celého dne si mohli žáci vyzkoušet různé aktivity. Například si mohli posoudit své poznatky o ekosystémech a v nich žijících organismech, prověřit znalost stromů rostoucích v okolí školy, seznámit se s jedlými rostlinami, zopakovat si třídění a recyklaci odpadu, podle textu určit o jakou krajinu se jedná, otestovat své vědomosti o zemi v kvízu atd. Mezi nejoblíbenější aktivitu patřilo prolézání pavučinou a stavba obrazu Země z přírodnin.

Den Země na naší škole byl zábavnou událostí, která zdůraznila význam poznání a ochrany životního prostředí a udržitelného životního stylu.