eTwinnning 5.B

5. B společně se školami z Turecka, Portugalska, Rumunska a Španělska absolvovala celoroční školní eTwinningový projekt na téma Speciální dny v roce. V rámci projektu jsme natáčeli videa, kde jsme popisovali tři naše svátky a s velkým zájmem jsme sledovali videa z jiných států. Vytvořili jsme kalendář speciálních dnů, společné logo, zahráli si vědomostní hru Kahoot, kde jsme si ověřovali zda si pamatujeme svátky jiných zemí. Na závěr jsme srovnávali svátky jednotlivých zemí a hledali co mají společné a v čem se liší. Velmi zábavné bylo propojení škol online. Projekt jsme si velmi užili a zcela zaslouženě jsme získali certifikát.

Special Days: