„Ve škole české královny Marie Terezie“

V rámci projektu Paměťové instituce jsme se 14. května 2019 zúčastnili jednoho z nabízených vzdělávacích programů Muzea J. A. Komenského v Praze. Vybrali jsme si téma: „Ve škole české královny Marie Terezie“.

V první vyučovací hodině jsme si vyzkoušeli samostatnou práci s pracovními sešity a hledání odpovědí na otázky přímo v expozici. Seznámili jsme se s hlaholicí, kterou jsme si mohli napsat vlastní jméno. Zjistili jsme, na co byla ve škole rákoska, kolik dětí obvykle navštěvovalo 1 třídu ve škole před 200 lety, jak se psalo husím brkem namáčeném do kalamáře a jakou známku z tělocviku měl na vysvědčení Dr. Edvard Beneš.

Po krátké přestávce na svačinu byla druhá vyučovací hodina. V učebně jsme ve skupinkách skládali dobové puzzle a poznávali význam složeného obrázku. Na pracovních listech jsme psali písmem zvaným kurent, řešili slovní úlohu a zkusili odhalit tajemství slov jako zbožorobna nebo rokodník. Společně se nám to podařilo a tak jsme dostali vysvědčení od strany školy Jejího Veličenstva Marie Terezie, královny české a uherské etc. v královském městě Malá Strana z Léta Páně 1777.

Žáci 4. A a tř. učitelka Mgr. Miroslava Voláková