Exkurze ve sklárně v Novém Sedle

Naši deváťáci vyjeli směrem k Sokolovu zjistit, jak probíhá výroba obalového skla. Vybaveni helmou, ochrannými brýlemi a špunty do uší se po příjezdu do areálu firmy O-I vydali po menších skupinách do výrobních prostor. Seznámili se s jednotlivými fázemi výroby a každý jednotlivý krok, včetně procesu kontroly kvality, jim byl kvalifikovaným průvodcem z řad zaměstnanců srozumitelně vysvětlen. Všem zúčastněným žákům patří pochvala, neboť jejich slušné a bezpečné chování po celou dobu školní akce bylo ukázkové.