Školní družina – Mezinárodní den stromů 

Dne 20. 10. 2023 jsme si v naší školní družině připomněli Mezinárodní den stromů. Společně jsme si vysvětlili význam a vlastnosti stromů, proč jsou pro nás potřebné,  užitečné a proč bychom je měli chránit. Stromy jsme poznávali, malovali je, vyráběli z papíru a přírodnin. Každé oddělení školní družiny vyrobilo svůj velký strom, navlékali jsme listy, vytvořili herbáře stromů, listů a plodů, chodili do přírody a určovali druhy stromů. 

Výsledkem svátku stromů byla velmi nápaditá a kreativní výstava v suterénu školy, kolem které chodili žáci, učitelé, rodiče i návštěvy školy. 

Všichni teď dobře víme, že stromy je nejen příjemné, ale především nezbytné mít kolem sebe. Tak se jimi obklopme, vysazujme či jejich výsadbu podporujme. Z pohledu životního prostředí jsou totiž nenahraditelné.

S láskou věnováno všem stromům k jejich svátku dne 20. 10.

Vychovatelky ŠD