Soutěž o nejlepší jídelníček

Zaměstnanci školní jídelny vyhlásili začátkem dubna soutěž o nejlepší jídelníček sestavený žáky základní školy. Úkolem bylo vymyslet jídelníček na týden, který splňuje platné normativy a náležitosti nutné k jeho sestavení. Do soutěže se přihlásilo 8 tříd, takže pro porovnání bylo k dispozici 8 jídelníčků. Při hodnocení bylo zohledňováno jak dodržení předepsaných norem, tak i skladba jídel, aby byla zajištěna pestrost pokrmů.
Na prvním místě se umístila třída 4.B a jako odměnu žákům kuchařky připravily palačinky.
Druhé místo obsadila třída 7.A a ta si jako sladkou tečku vysoutěžila moučník.
Výhru pro třetí místo, lízátka, si nakonec odnesli žáci 9.A.
Ostatní soutěžící si mohli zamlsat na Nutelle, která byla jako cena útěchy.
Jsme rádi za hojnou účast a určitě se rádi budeme inspirovat podněty žáků v rámci možností jídelny.